Turto valdymo tarnyba organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir užtikrina Universiteto valdomo turto efektyvų, taupų ir racionalų naudojimą ir disponavimą juo. 

Turto valdymo tarnyba
Ašigalio gatvė 2, Kaunas, Lietuva
Juozas Jaras
Vyr. inžinierius turto priežiūrai ir teisinei registracijai, L.e. turto valdymo tarnybos vadovo pareigas
Visi kontaktai