Turto valdymo tarnyba organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir užtikrina Universiteto valdomo turto efektyvų, taupų ir racionalų naudojimą ir disponavimą juo. 

Nuomos konkursas A.Mickevičiaus g. 9, Eivenių g. 2 ir Eivenių g. 4.

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A.Mickevičiaus g. 9, LT- 44307 Kaunas, įm. k. 302536989, skelbia negyvenamųjų patalpų dalies nuomos konkursą. LSMU negyvenamųjų patalpų viešajame nuomos konkurse išnuomoja patalpų dalį maisto pardavimo stotelių veiklai vykdyti:

  • Iki 4 kv. m2 ploto negyvenamųjų patalpų dalį (patalpos žymėjimas plane P-40, bendras plotas- 85,09m2), esančių A. Mickevičiaus g. 9, Kaune, mokslo paskirties pastate (unikalus Nr. 1992-2004-9012, pastatas plane pažymėtas 1C3p);
  • Iki 4 kv. m2 ploto negyvenamųjų patalpų dalį (patalpos žymėjimas plane 1-2, patalpos plotas- 476,46m2), esančių Eivenių g. 2, Kaune, mokslo paskirties pastate (unikalus Nr. 4400-5026-2820, pastatas plane pažymėtas 82C4t);
  • Iki 4 kv. m2 ploto negyvenamųjų patalpų dalį (patalpos žymėjimas plane 1-46, patalpos plotas- 332,26m2), esančių Eivenių g. 4, Kaune, mokslo paskirties pastate (unikalus Nr. 1997-1006-9015, pastatas plane pažymėtas 1C6p). Patalpų planai pateikiami konkurso sąlygose). 

Pradinis  patalpų dalių  nuompinigių mokestis per mėnesį:

  • A. Mickevičiaus g. 9, Kaune patalpose yra: 3,84 Eur/m2 be PVM, (PVM-0,81 Eur), su PVM – 4,65 Eur (PVM neapmokestinama); 
  • Eivenių g. 2, Kaune patalpose yra: 4,87 Eur/m2 be PVM, (PVM-1,02 Eur), su PVM 5,89 Eur (PVM neapmokestinama);
  • Eivenių g. 4, Kaune patalpose yra: 2,71 Eur/m2 be PVM, (PVM-0,57 Eur), su PVM – 3,28 Eur (PVM neapmokestinama).

Konkurso dalyvis privalo pervesti pradinį įnašą lygų trijų mėnesių pradinio nuompinigių dydžio sumai – 34,26 Eur be PVM, (PVM neapmokestinamas). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Universiteto a/s LT09 7044 0600 0290 5377, AB SEB bankas, banko kodas 70440, prieš atvykstant dalyviui registruotis konkursui. Į nuomos kainą neįeina energetinės išlaidos ir komunaliniai patarnavimai. Nuompinigiai mokami kartą per mėnesį pagal pateiktą sąskaitą iki sekančio mėnesio 10 dienos, mokestį už komunalines paslaugas nuomininkas moka kartą per mėnesį pagal pateiktą sąskaitą iki sekančio mėnesio 25 dienos. Nuomos terminas 3 metai. Kitos nuomos sąlygos ir reikalavimai nurodyti viešojo nuomos konkurso organizavimo sąlygose.  Konkurso dalyvių vokai pateikiami nuo 2024 m. gegužės  23 d. 8 val. 30 min. iki 2024 m. gegužės 23 d. 10 val., LSMU Turto valdymo tarnybai, Ašigalio g. 2, Kaunas. Komisijos posėdis kuriame bus atplėšiami konkurso dalyvių pateikti vokai vyks 2024 m. gegužės  23d.. 14 val., Ašigalio g. 2, Kaunas. Patalpų apžiūra kartu su suinteresuotais asmenimis iš anksto susitarus vyks 2024 m. gegužės  16. nuo 10 val. Už turto apžiūrą atsakingas bei papildomą informaciją teikia turto valdymo specialistas Merunas Slavikas,  tel. +370 37 395454, mob. +370 670 03690 , el.p. merunas.slavikas@lsmu.lt

Turto valdymo tarnyba
Ašigalio gatvė 2, Kaunas, Lietuva
Algimantas Žemaitis
Turto valdymo ir tiekimo poskyrio vadovas
Visi kontaktai