Gyvūnų auginimo technologijų institutas

Lietuvos veterinarijos akademijoje „Zootechnikos institutas” įkurtas 1938 m. Įsteigus 1946 m. Zootechnikos fakultetą minėtas padalinys buvo daug kartų reorganizuojamas. Pirmiausiai atsiskyrė savarankiška “Zoohigienos katedra”. 1948 m. ji buvo reorganizuota į dvi katedras: „Specialiosios zootechnikos” ir „Gyvulių veisimo su genetikos kursu”. 1949 m. šios katedros vėl sujungtos į vieną „Gyvulių veisimo ir specialiosios zootechnikos” katedrą. 1950 m. katedra reorganizuota į „Specialiosios zootechnikos” ir „Žemės ūkio gyvulių veisimo ir genetikos” katedras. Vadovaujantis 2004–05–12 LVA Senato nutarimu, reorganizavus Informatikos ir inžinerijos katedrą, į ją integruotas „Melžimo mokymų centras” (LVA veikęs nuo 1990 m.) ir katedra pavadinta „Gyvulininkystės katedra”. Vykdant Gyvulininkystės technologijos fakulteto reformą, 2014 m. lapkričio 1 d. „Gyvulininkystės katedra” pavadinta „Gyvūnų auginimo technologijų institutu”. Šiuo metu, pakeitus fakulteto pavadinimą, tai Gyvūnų mokslų fakulteto „Gyvūnų auginimo technologijų institutas” (santrumpa: GATI).

GATI veiklos tikslas – organizuoti ir vykdyti įvairių pakopų (bakalauro, magistrantūros, doktorantūros) studijų programas, rengti specialistus bei mokslininkus, vykdyti mokslo technologinės ir eksperimentinės plėtros (MTEP) tyrimus bei mokslinius projektus gyvūnų mokslų srityje.

GATI padaliniai: Josifo Taco pienininkystės centras.

Mokslinė veikla

GATI mokslininkų pagrindinės tyrimų kryptys:

 • Gyvulininkystės ir akvakultūrų sektoriaus modernizavimas, gerinant produktyvumą bei produkcijos kokybę.
 • Tvarių gamybos (bio)technologijų kūrimas ir integravimas gyvulininkystėje.
 • Alternatyvų antibiotikams bei augimo stimuliatoriams kūrimas ir taikymo optimizavimas gyvulininkystėje.
 • Gyvūnų produktyvumo ir produkcijos kokybės gerinimas, modeliuojant virškinimo trakto mikrobiotą.
 • Gyvūnų auginimo technologijų (laikymo sąlygų, pašarų ir/ar pašarinių žaliavų bei priedų ir kt. veiksnių) įtakos produkcijos kokybei tyrimai.

GATI koordinuojamos doktorantūros studijų dalykų programos:

 • „Gyvūnų auginimo technologijos ir jų sąsajos su produktyvumu, produkcijos kokybe bei klimato kaita“. Dalyko programos koordinatorius – LSMU VA GMF Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja prof. dr. Elena Bartkienė.
 • „Gyvūnų terapija – augintinio socializavimas, vedlio parengimas, terapijos vaidmuo fizinėje ir psichosocialinėje reabilitacijoje”. Dalyko programos koordinatorius – LSMU VA GMF Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja prof. dr. Elena Bartkienė.

Vidutiniškai 6 doktorantai per metus

Vidutiniškai 27 publikacijos per metus

Studijų veikla

Studijų procesas GATI organizuojamas mokslinių tyrimų laboratorijose bei ūkinių subjektų bazėse. Paskaitos skaitomos moderniose ir patogiose auditorijose. GATI sudaromos sąlygos studentams atlikti eksperimentus, suplanuotus baigiamuosiuose darbuose. Išvykoms į ūkio subjektus naudojama gido sistema. Mokslo ir naujausių žinių integravimui į studijų procesą GATI prenumeruojami GYVŪNŲ MOKSLŲ specialistams aktualūs leidiniai.

GATI mokslininkai dėsto:

 • studentams;
 • Veterinarijos fakulteto vientisųjų studijų „Veterinarinė medicina“ bei Veterinarijos fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų programų „Veterinarinė maisto sauga“ ir „Maisto mokslas” studentams.

Projektai ir bendradarbiavimas

Hohenheimo universiteto Žemės ūkio fakulteto Gyvūnų mitybos institutas bei Žemės ūkio gyvūnų etologijos ir paukštininkystės katedra (Vokietija), Vienos Veterinarinės medicinos universitetas, Gyvūnų mitybos ir funkcinių augalų junginių institutas (Austrija), BIOR – Aplinkosaugos, maisto saugos ir gyvūnų sveikatingumo institutas (Ryga, Latvija), BOKU – Natūralių išteklių ir gyvybės mokslų universitetas (Viena, Austrija); Vakarų Pomeranijos Technologijos Universiteto Biotechnologijos ir gyvulininkystės fakultetas (Szczecin, Lenkija); LR Žemės ūkio rūmai, AB „Žemaitijos pienas”, UAB „DeLaval”, UAB „Biržų žemtiekimas”, UAB „Pieno tyrimai”, AB „Lytagra”, AB „Kretingos grūdai”, ŽŪK „Pienas LT”, UAB „Life Fors”, UAB „Vyturys”, UAB „Kontvainiai” ir kt.

 • 2024 m. birželio 1 d. pradėtas įgyvendinti tarptautinis projektas ,,Nauji natūralūs bioaktyvių molekulių šaltiniai žmonių ir gyvūnų mitybai: nuo augalų ir tvarios gamybos iki pridėtinės vertės saugesnio maisto/pašarų ruošimo”, remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis. Daugiau informacijos.
 • 2022 m. vasario mėn. pradėtas įgyvendinti tarptautinis projektas „Alternatyvos antibiotikų naudojimui gyvulininkystėje”, remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis. Daugiau informacijos.
 • Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių projektas (EIP) „Tvarių technologijų diegimas taikant šalutinių produktų biorafinavimo schemas skirtingų rūšių gyvūnų produktyvumo ir produkcijos kokybės užtikrinimui”. Koordinatorius LSMU GMF GATI, partneriai: KTU, Šakių rajono Lukšių žemės ūkio bendrovė, ŽŪB „AUGA Smilgiai“, UAB „Kontvainiai“,  UAB „Vingininkai”, S. Petkevičiaus įm. „Petkus“, UAB „Zujų paukštynas” ir konsultavimo tarnyba. Projekto trukmė 2020-2023. Projekto vadovė E. Bartkienė.
 • LMA finansuojamas Lietuvos – Bulgarijos aukštojo mokslo ir studijų institucijų projektas „Selection of microorganisms for industrial biotechnology purposes according to their specific metabolites profile by using sustainable substrates for active compounds preparation“, 2022-2024, Bulgarijos atstovas Mikrobiologijos institutas prie Bulgarijos mokslų akademijos (koordinatorė prof. dr. Penka Petrova), E. Bartkienė Lietuvos mokslo grupės koordinatorė.
 • EUREKA Projektas „Tvaresnių didesnės pridėtinės vertės antimikrobinėmis savybėmis pasižyminčių pašarų žaliavų (bio)technologijos prototipas (SUSFEETECH, Nr. 01.2.2-LMT-K-702-05-0001). Koordinatorius LSMU GMF GATI, partneriai: KTU, BIOR, UAB „Ustukių malūnas”. Projekto trukmė 2020 01 01 – 2022 12 31. Projekto vadovė E. Bartkienė. Daugiau informacijos.
 • Tarptautinės COST veiklos projektas („Reducing acrylamide exposure of consumers by a cereals supply-chain approach targeting asparagine” (SOURDOmICS). (ACRYRED). CA21149. 2022-2026 (E. Bartkienė Lietuvos atstovė valdymo komitete, COST veiklos vadovo pavaduotoja).
 • MTEP projektas „Technologinių mikroorganizmų atranka fermentuotų pašarų gamybos plėtrai ir optimizavimui”. Sutarties Nr. PR19-46, finansuojamas UAB „Kontvainiai“. Trukmė 2019 03 22 – 2020 03 22, projekto vadovė prof. dr. E. Bartkienė, vykdytojai: dr. V. Lėlė, dr. V. Starkutė, doktorantės P. Zavistanavičiūtė, E. Zokaitytė, doc. dr. A. Daukšienė ir kt.
 • Projektas „Ūkininkų ir žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymas pagal mokymo programas „Karvių melžimo technologijų pagrindai“, „Aukšto produktyvumo karvių šėrimas”, „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai””. Nr. 14PM-KK-17-1-01449-PR 001. Sutarties Nr. PRIMI 17-201. Trukmė 2017 12 29 – 2019 12 30. (Vykdytojas dr. Saulius Tušas).
 • Projektas „Pridėtinės vertės saugių avienos pusgaminių ir gaminių su sumažintu sočiųjų riebalų ir padidintu skaidulinių medžiagų kiekiu gamyba avininkystės ūkiuose”. Nr. 14PA-KK-18-1-03473-PR001. Sutarties Nr. PRM19-8. Trukmė 2019 09 02 – 2021 10 30. (Vykdytojas dr. Vilija Buckiūnienė).
 • Tarptautinis projektas „Poultry nutrition and the challenges associated with the residues of antibiotics in poultry meat”, projektas remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis, trukmė 2019 02 01 – 2019 09 30, sutarties Nr. PRM19-75 (koordinatorius LSMU (Lietuva), projekto vadovė prof. dr. E. Bartkienė, vykdytojai: dr. V. Lėlė, dr. V. Starkutė, doc. dr. A. Daukšienė, prof. dr. M. Ružauskas, doktorantės P. Zavistanavičiūtė, E. Zokaitytė; užsienio partneriai: Hohenheimo universitetas (Štutgardas, Vokietija), BIOR institutas (Ryga, Latvija)).
 • MTEP projektas „Technologinių mikroorganizmų atrankos tyrimai galaktooligosacharidų gamybos plėtrai ir optimizavimui”, sutarties Nr. PR19-13, finansuotas ŽŪB „Pienas LT”. Trukmė 2019 02 11 – 2019 06 01, projekto vadovė prof. dr. E. Bartkienė, vykdytojai: dr. V. Lėlė, dr. V. Starkutė (Šakienė), doktorantės P. Zavistanavičiūtė, E. Zokaitytė.
 • MTEP projektas „Huminių junginių panaudojimo galimybės viščiukų broilerių auginime”. Sutarties Nr. PR19-75, finansuojamas UAB „Life Force Baltic”. Trukmė 2019 06 27 – 2019 12 30 (projekto vadovė E. Bartkienė, vykdytojai: doc. dr. A. Daukšienė, prof. dr. Modestas Ružauskas, dr. V. Lėlė, dr. V. Starkutė, doktorantės P. Zavistanavičiūtė, E. Zokaitytė).
 • MTEP projektas „Skirtingų fermentinių preparatų įtakos tyrimas viščiukų broilerių produktyvumui, skerdenos ir krūtinėlių raumens išsivystymui“. Sutarties Nr. PR19-74, finansuojamas AB „Kauno grūdai“. Trukmė 2019 07 01 – 2019 10 15 (projekto vadovė prof. Asta Racevičiūtė-Stupelienė, vykdytojai: doc. dr. Vilma Vilienė, Monika Nutautaitė).
 • MTEP projektas „Fulvo ir kitų organinių rūgščių poveikis dėsliųjų vištų kiaušinių kokybei“. Sutarties Nr. PR18-54, finansuojama UAB „Aukštėja“. Trukmė 2018 06 04 – 2018 08 31 (projekto vadovė doc. dr. A. Daukšienė).
 • MTEP projektas „Sinergiškai veikiančių probiotinių kultūrų, organinių rūgščių ir adsorbentų derinio „FIBERMAX PLUS” įtaka melžiamų karvių produktyvumui, produkcijos kokybei bei sveikatingumui”. Sutarties Nr. PR18-68, finansuojamas Innov ad NV/SA. Trukmė 2018 07 09 – 2018 10 31 (projekto vadovė prof. Asta Racevičiūtė-Stupelienė, vykdytojai: doc. Rolandas Stankevičius dr. Saulius Bliznikas, dr. Aldona Mieželienė, dr. Gitana Alenčikienė, Jovita Lionikienė, Jolita Klementavičiūtė, Vilma Šašytė, Monika Nutautaitė, Gintarė Rakickaitė, Ernesta Tolpežnikaitė).
 • MTEP projektas „Preparato „Aflorin®LIVA L“ priedo įtaka Isa Brown dėsliųjų vištų produktyvumui ir kiaušinių kokybiniams rodikliams“. Sutarties Nr. PR18-73, finansuojamas Innov ad NV/SA. Trukmė 2018 07 09 – 2018 10 31 (projekto vadovai: Prof. habil. dr. Romas Gružauskas, prof. Asta Racevičiūtė-Stupelienė, vykdytojai: Vilma Šašytė, Jolita Klementavičiūtė, Saulius Alijošius, Monika Nutautaitė, Jovita Lionikienė, Saulius Viliušis).
 • MTEP projektas „Kiaušinių kokybės ir jų maistinės vertės gerinimas“. Sutarties Nr. PR17-62, finansuojama UAB „Zujų paukštynas“. Trukmė 2017 06 05 – 2017 10 27 (projekto vadovas prof. habil. dr. R. Gružauskas).
 • MTEP projektas „Super priešstartinių lesalų efektyvumo viščiukų broilerių produktyvumui ir jų skerdenų kokybei nustatymas“. Sutarties Nr. 10320/PR17-31, finansuojama AB „Kauno grūdai“. Trukmė 2017 02 17 – 2017 05 17 (projekto vadovas prof. habil. dr. R. Gružauskas).
 • MTEP projektas „Ekstruduotų ir neekstruduotų sojos pupelių panaudojimo efektyvumas viščiukų broilerių lesaluose“. Sutarties Nr. PR17-140, finansuojama AB „Kauno grūdai“. Trukmė 2017 11 15 – 2018 06 15 (projekto vadovas prof. habil. dr. R. Gružauskas).
 • MTEP projektas „Organinio ir neorganinio seleno įtaka paukštienos kokybei ir viščiukų broilerių produktyvumui“. Sutarties Nr. PR17-19-17/03/03/01, finansuojama UAB „Šiaurės vilkas“. Trukmė 2017 02 27 – 2017 11 01 (projekto vadovas prof. habil. dr. R. Gružauskas).
 • MTEP projektas „Ištirti purškiamuoju būdu išdžiovintos kraujo plazmos AP 820PTMSpray-Dried Porcine Plazma įtaka nujunkytų paršelių produktyvumui ir sveikatingumui“. Sutarties Nr. PR16-102, finansuojamas UAB „Imlitex“. Trukmė 2016 12 12 – 2016 12 30 (projekto vadovė doc. Asta Racevičiūtė-Stupelienė, vykdytojai: dr. Vilma Vilienė, jaunes. mokslo darb. Vilma Šašytė).
 • MTEP projektas „Kiaušinių kokybinių rodiklių įvertinimas“. Sutarties Nr. PR15-87, finansuojama AB „Vilniaus paukštynas“. Trukmė 2015 12 14 – 2016 05 01 (projekto vadovas prof. habil. dr. R. Gružauskas).
 • MTEP projektas „Ištirti kompleksinės kompozicijos, sudarytos iš sviesto, propiono, sorbo ir lauro rūgšties, eterinių aliejų ir augalinių ekstraktų įtaka viščiukų broilerių produktyvumui, virškinimo procesams ir mėsos kokybei“. Sutarties Nr. PR15-17-15/03/10/01, finansuojama Innov ad NV/SA. Trukmė 2015 02 09 – 2015 03 02 (projekto vadovas prof. habil. dr. R. Gružauskas).
 • MTEP projektas „Vidutinio ilgio riebalų rūgščių, emulsiklių ir jų kombinacijos su fitobiotiniais lesalų priedais įtaka viščiukų broilerių produktyvumui, virškinimo procesams ir mėsos kokybei“. Sutarties Nr. PR15-66, finansuojama Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH. Trukmė 2015 10 28 – 2016 04 01 (projekto vadovas prof. habil. dr. R. Gružauskas).
 • Nacionalinės mokslo programos „Saugus ir sveikas maistas“ projektas MT/11-30, finansuotas LMT (Lietuvos mokslo tarybos) sutarties Nr. 11/10/10/01) „Gyvūnų mitybos technologijos kūrimas gauti pagerintos biologinės vertės mėsą, pieną ir kiaušinius“. Trukmė 2011-2015 m. m.
 • Projekto „Pieno ūkio konkurencingumo didinimas diegiant pašarų savikainą mažinančias ir produkcijos kokybę gerinančias gamybos inovacijas“ jungtinės veiklos sutartis su LŽŪKT ir LAMMC. Registracijos Nr. BA 14-15-14/08/08/01. Trukmė 2014 06 04 – 2015 06 30. LSMU dalies vadovė dr. Ramutė Mišeikienė.
 • Mokymo kursai, pagal „Pieno supirkėjų mokymas“ ir „Pieno supirkėjų kvalifikacijos tobulinimas“ programas.
 • Pieno ūkių konsultavimas karvių melžimo įrangos ir technologijos klausimais.
 • Seminarai kinologams-ekspertams.
 • Seminarai gyvūnų asistuojamų terapijų temomis.

Instituto dokumentai

Gyvūnų auginimo technologijų institutas
+370 37 363505
Tilžės g. 18, Kaunas
Prof. dr. Elena Bartkienė
Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadovė