Akademinė informacija

Studentams metodinę pagalbą studijų eigos ar organizavimo klausimais ir akademines-administracines paslaugas teikia Informavimo (paslaugų) skyrius.

AKADEMINĖ INFORMACIJA

Asmens duomenys

Norint patikslinti asmens duomenis:

 • Pirmą kartą prisijungęs prie studijų informavimo sistemos (LSMUSIS) privalai pasitikrinti asmens ir kontaktinius duomenis;
 • Apie netikslumus per 3 d.d. informuok dekaną (pildyk prašymą);
 • Šis prašymas tau netinka jei pasikeitei vardą/pavardę (informacijos ieškok “Kaip pakeisti vardą/pavardę studentų registre?“).

Norint pakeisti vardą/pavardę:

 • Pildyk šį prašymą jei pasikeitei vardą ar pavardę;
 • Šis prašymas tau netinka, jei radai netikslumų asmens ir kontaktiniuose duomenyse (informacijos ieškok “Kaip patikslinti asmens duomenis?“);
 • Gavus patvirtinimą pasitikrink ar vardas/pavardė pakeisti teisingai.
 • Prisijunk
 • Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 • Pasirink studijų programą ir prašymo formą „Dėl asmens duomenų patikslinimo/pavardės keitimo”;
 • Spausk „Formuoti prašymą”;
 • Užpildyk prašymo formą, nurodyk pakeistą vardą ar pavardę;
 • Pridėk priežastis patvirtinančių dokumentų kopijas (asmens tapatybės dokumentas, santuokos liudijimas, ištuokos liudijimas, vardo/pavardės keitimo liudijimas, asmens tapatybės dokumentas).
 • „Ruošiamas” – prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 • „Pateiktas prašymas” – prašymas pradėtas vykdyti;
 • „Rengiamas įsakymas” – prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
 • „Patenkintas” – įsakymas patvirtintas rektoriaus;
 • „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” – paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.
Studento pažymėjimai ir pažymos

Studijų centras nustatyta tvarka gamina ir išduoda studento kortelę. LSMU studento kortelės išdavimo ir naudojimo tvarka pateikia čia.

KAIP GAUTI PAŽYMĄ ARBA STUDIJŲ PAŽYMĖJIMĄ?

Gali prašyti pažymos:

 • apie studijas, studijų trukmę ir finansavimą;
 • apie įmokas už bendrabutį (turi gyventi bendrabutyje);
 • apie sumokėtas įmokas už studijas, įmokas už mokslą VMI (turi būti atlikęs mokėjimų);
 • apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (turi būti sudaręs atitinkamas sutartis).

 Gali prašyti studijų pažymėjimo – savo pažymių išklotinės. Šis pažymėjimas nėra pažyma, kad studijuoji!

Telefonas pasiteiravimui:  +370 615 38 273 (skambinti tik darbo valandomis)

Prašymo teikimo eiga

 • Prisijunk
 • Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 • Pasirink studijų programą;
 • Nurodyk kalbą, kuria formuoti pažymą ir pažymos gavėją (aiškiai ir tiksliai, nes tai ką įvesi čia bus atspausdinta pažymoje, priežasties nurodyti nereikia);
 • Spausk „Formuoti prašymą”.
 • „Ruošiamas” – prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti;
 • „Pateiktas prašymas” – prašymas pradėtas vykdyti;
 • „Atmestas” – paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”;
 • Įvykdęs nurodytus pakeitimus prašymą pateik pakartotinai;
 • „Parengta atsiėmimui” – pažyma/studijų pažymėjimas parengti.

Kai būklė pasikeis į „Parengta atsiėmimui”:

 • pažymą atsiimk Studentų informavimo (paslaugų) skyriuje;
 • studijų pažymėjimą – dekanate.
Dėl studento kortelės konsultuokitės
Jolita Cibulskienė
Studijų centro vyresnioji specialistė
Studijų kalendorius ir tvarkaraščiai

                                                                                                                                      

Studijų tvarkaraštį galite rasti prisijungę prie asmeninės LSMUSIS paskyros.

Tvarkaraščių tinkleliai yra prieinami LSMU SIS skiltyje „Tinklelis”.

Turite klausimų apie tvarkaraščius?

Studijų centras
A. Mickevičiaus gatvė 7, Kaunas, Lietuva
+370 37 327 366 infos@lsmu.lt
Jurga Ilgakojytė – Bazarienė
atsakinga už Slaugos fakultetą, Medicinos fakulteto 1-3 kursus
Kristina Kaminskienė
atsakinga už Odontologijos, Farmacijos, Slaugos, Visuomenės sveikatos fakultetus.
Erika Mozūrienė
atsakinga už Veterinarijos fakultetą, Medicinos fakulteto 4-6 kursus
Visi kontaktai

Studijų planai

Studijų planai 2024 – 2025 m.

Studijų kryptis – Medicina

Vientisųjų studijų programa –  Medicina

Vientisųjų studijų programa – Medicina (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Laboratorinės medicinos biologija

Magistrantūros studijų programa – Laboratorinės medicinos biologija (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Genetika

Pirmosios pakopos studijų programa – Medicininė ir veterinarinė genetika

Pirmosios pakopos studijų programa – Medicininė ir veterinarinė genetika (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Gyvybės mokslai

Pirmosios pakopos studijų programa – Medicininė ir veterinarinė biochemija

Pirmosios pakopos studijų programa – Medicininė ir veterinarinė biochemija(studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Farmacija

Vientisųjų studijų programa – Farmacija

Vientisųjų studijų programa – Farmacija (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Chemija

Jungtinė magistrantūros (antrosios pakopos) studijų programa (vykdoma kartu su KTU) – Medicininė chemija

Jungtinė magistrantūros (antrosios pakopos) studijų programa (vykdoma kartu su KTU) – Medicininė chemija (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Odontologija

Vientisųjų studijų programa – Odontologija

Vientisųjų studijų programa – Odontologija (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Burnos priežiūra

Pirmosios pakopos studijų programa – Burnos higiena

Pirmosios pakopos studijų programa – Burnos higiena (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Slauga ir akušerija

Pirmosios pakopos studijų programa – Akušerija

Pirmosios pakopos studijų programa – Slauga

Pirmosios pakopos studijų programa – Slauga (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Slaugos lyderystė (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Išplėstinė slaugos praktika pirminėje sveikatos priežiūroje

Magistrantūros studijų programa – Išplėstinė slaugos praktika skubiojoje medicinoje

Magistrantūros studijų programa – Išplėstinė slaugos praktika anestezijoje ir intensyvioje terapijoje

 

Studijų kryptis – Reabilitacija

Pirmosios pakopos studijų programa – Ergoterapija

Pirmosios pakopos studijų programa – Ergoterapija (studijos užsienio kalba)

Pirmosios pakopos studijų programa – Kineziterapija

Pirmosios pakopos studijų programa – Kineziterapija (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Sveikatinimas ir reabilitacija

Jungtinė magistrantūros studijų programa (vykdoma kartu su VDA) – Dailės terapija (ištęstinė forma)

Studijų kryptis – Psichologija

Pirmosios pakopos studijų programa – Sveikatos psichologija

Pirmosios pakopos studijų programa – Sveikatos psichologija (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Klinikinė sveikatos psichologija

Magistrantūros studijų programa – Klinikinė sveikatos psichologija (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Visuomenės sveikata

Pirmosios pakopos studijų programa – Visuomenės sveikata

Magistrantūros studijų programa – Taikomoji visuomenės sveikata

Magistrantūros studijų programa – Taikomoji visuomenės sveikata (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Visuomenės sveikatos vadyba

Magistrantūros studijų programa – Visuomenės sveikatos vadyba (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Visuomenės sveikatos vadyba (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Gyvensenos medicina

Magistrantūros studijų programa – Gyvensenos medicina (studijos užsienio kalba)

Papildomų studijų programa – Visuomenės sveikata (ištęstinė forma)

Papildomų studijų programa – Visuomenės sveikata (studijos užsienio kalba)

 

 

Studijų kryptis – Veterinarinė medicina

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (įstojusiems nuo 2020 m.)

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (įstojusiems nuo 2017 m.)

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (studijos užsienio kalba) (įstojusiems nuo 2020 m.)

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (studijos užsienio kalba) (įstojusiems nuo 2017 m.)

Studijų kryptis – Visuomenės sveikata

Pirmosios pakopos studijų programa – Maisto sauga 

Pirmosios pakopos studijų programa – Maisto sauga (ištęstinė forma) 

Magistrantūros studijų programa – Maisto sauga 

Magistrantūros studijų programa – Maisto sauga (ištęstinė forma) 

Studijų kryptis – Maisto studijos

Pirmosios pakopos studijų programa – Maisto mokslas

Pirmosios pakopos studijų programa – Maisto mokslas (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Maisto mokslas

Magistrantūros studijų programa – Maisto mokslas (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Maisto mokslas (ištęstinė forma)

 

Studijų kryptis – Žemės ūkis

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2023 m.)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2023 m. ištęstinė forma)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2019 m.)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2022 m.)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems iki 2021 m. ištęstinė forma)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2022 m. ištęstinė forma)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2023 m. ištęstinė forma)

 

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika (įstojusiems nuo 2019 m.)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika (įstojusiems nuo 2022 m.)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika (įstojusiems nuo 2019 m. ištęstinė forma)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika (įstojusiems nuo 2022 m. ištęstinė forma)

 

Magistrantūros studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika

Magistrantūros studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika (studijos užsienio kalba)

 

Magistrantūros studijų programa – Gyvūnų mokslas 

Magistrantūros studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems iki 2022 m. ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2023 m. ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Gyvūnų mokslas (studijos užsienio kalba)

Studijų planai 2023 – 2024 m.

Studijų kryptis – Medicina

Vientisųjų studijų programa –  Medicina

Vientisųjų studijų programa – Medicina (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Laboratorinės medicinos biologija

Studijų kryptis – Genetika

Pirmosios pakopos studijų programa – Medicininė ir veterinarinė genetika

Pirmosios pakopos studijų programa – Medicininė ir veterinarinė genetika (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Gyvybės mokslai

Pirmosios pakopos studijų programa – Medicininė ir veterinarinė biochemija

Studijų kryptis – Farmacija

Vientisųjų studijų programa – Farmacija

Vientisųjų studijų programa – Farmacija (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Chemija

Jungtinė magistrantūros (antrosios pakopos) studijų programa (vykdoma kartu su KTU) – Medicininė chemija

Jungtinė magistrantūros (antrosios pakopos) studijų programa (vykdoma kartu su KTU) – Medicininė chemija (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Odontologija

Vientisųjų studijų programa – Odontologija

Vientisųjų studijų programa – Odontologija (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Burnos priežiūra

Pirmosios pakopos studijų programa – Burnos higiena

Pirmosios pakopos studijų programa – Burnos higiena (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Slauga ir akušerija

Pirmosios pakopos studijų programa – Akušerija

Pirmosios pakopos studijų programa – Slauga

Pirmosios pakopos studijų programa – Slauga (neakivaizdinis būdas)

Pirmosios pakopos studijų programa – Slauga (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Slaugos lyderystė (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Išplėstinė slaugos praktika

Magistrantūros studijų programa – Išplėstinė slaugos praktika (studijos užsienio kalba)

 

Studijų kryptis – Reabilitacija

Pirmosios pakopos studijų programa – Ergoterapija

Pirmosios pakopos studijų programa – Ergoterapija (studijos užsienio kalba)

Papildomų studijų programa – Ergoterapija

Pirmosios pakopos studijų programa – Kineziterapija

Pirmosios pakopos studijų programa – Kineziterapija (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Sveikatinimas ir reabilitacija

Jungtinė magistrantūros studijų programa (vykdoma kartu su VDA) – Dailės terapija (ištęstinė forma)

Studijų kryptis – Psichologija

Pirmosios pakopos studijų programa – Sveikatos psichologija

Pirmosios pakopos studijų programa – Sveikatos psichologija (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Klinikinė sveikatos psichologija

Magistrantūros studijų programa – Klinikinė sveikatos psichologija (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Visuomenės sveikata

Pirmosios pakopos studijų programa – Visuomenės sveikata

Magistrantūros studijų programa – Taikomoji visuomenės sveikata

Magistrantūros studijų programa – Taikomoji visuomenės sveikata (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Visuomenės sveikatos vadyba

Magistrantūros studijų programa – Visuomenės sveikatos vadyba (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Visuomenės sveikatos vadyba (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Gyvensenos medicina

Magistrantūros studijų programa – Gyvensenos medicina (studijos užsienio kalba)

Papildomų studijų programa – Visuomenės sveikata (ištęstinė forma)

Papildomų studijų programa – Visuomenės sveikata (studijos užsienio kalba)

 

 

Studijų kryptis – Veterinarinė medicina

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (įstojusiems nuo 2020 m.)

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (įstojusiems nuo 2017 m.)

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (studijos užsienio kalba) (įstojusiems nuo 2020 m.)

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (studijos užsienio kalba) (įstojusiems nuo 2017 m.)

Studijų kryptis – Visuomenės sveikata

Pirmosios pakopos studijų programa – Maisto sauga (Buvo Veterinarinė maisto sauga)

Pirmosios pakopos studijų programa – Maisto sauga (ištęstinė forma) (Buvo Veterinarinė maisto sauga)

Magistrantūros studijų programa – Maisto sauga (Buvo Veterinarinė maisto sauga)

Magistrantūros studijų programa – Maisto sauga (ištęstinė forma) (Buvo Veterinarinė maisto sauga) (įstojusiems iki 2022 m.)

Magistrantūros studijų programa – Maisto sauga (ištęstinė forma) (Buvo Veterinarinė maisto sauga) (įstojusiems nuo 2022 m.)

Studijų kryptis – Maisto studijos

Pirmosios pakopos studijų programa – Maisto mokslas

Pirmosios pakopos studijų programa – Maisto mokslas (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Maisto mokslas

Magistrantūros studijų programa – Maisto mokslas (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Maisto mokslas (ištęstinė forma)

 

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2023 m.)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2023 m. ištęstinė forma)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2019 m.)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2022 m.)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2019 m. ištęstinė forma)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2022 m. ištęstinė forma)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (Gyvulininkystės technologija iki 2018 m.)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (Gyvulininkystės technologija iki 2018 m. ištęstinė forma)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika 

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika

Magistrantūros studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Gyvūnų mokslas 

Magistrantūros studijų programa – Gyvūnų mokslas (ištęstinė forma) (įstojusiems iki 2023 m.)

Magistrantūros studijų programa – Gyvūnų mokslas (ištęstinė forma) (įstojusiems nuo 2023 m.)

Magistrantūros studijų programa – Gyvūnų mokslas (studijos užsienio kalba)

Studijų planai 2022 – 2023 m.

Studijų kryptis – Medicina

Vientisųjų studijų programa – Medicina

Vientisųjų studijų programa – Medicina (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Laboratorinės medicinos biologija

 

Studijų kryptis – Genetika

Pirmosios pakopos studijų programa – Medicininė ir veterinarinė genetika

Pirmosios pakopos studijų programa – Medicininė ir veterinarinė genetika (studijos užsienio kalba)

 

Studijų kryptis – Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija

Pirmosios pakopos studijų programa – Medicininė ir veterinarinė biochemija

 

 

 

Studijų kryptis – Farmacija

Vientisųjų studijų programa – Farmacija

Vientisųjų studijų programa – Farmacija (studijos užsienio kalba)

Vientisųjų studijų programa – Farmacija (farmakotechnikams) *

Studijų kryptis – Chemija

Jungtinė magistrantūros (antrosios pakopos) studijų programa (vykdoma kartu su KTU) – Medicininė chemija

 

*-priėmimas į studijų programą nevykdomas.

Studijų kryptis – Odontologija

Vientisųjų studijų programa – Odontologija

Vientisųjų studijų programa – Odontologija (studijos užsienio kalba)

 

Studijų kryptis – Burnos priežiūra

Pirmosios pakopos studijų programa – Burnos higiena

Pirmosios pakopos studijų programa – Burnos higiena (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Slauga ir akušerija

Pirmosios pakopos studijų programa – Akušerija

Pirmosios pakopos studijų programa – Slauga

Pirmosios pakopos studijų programa – Slauga (neakivaizdinis būdas)  

Pirmosios pakopos studijų programa – Slauga (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Slaugos lyderystė (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Išplėstinė slaugos praktika 

Magistrantūros studijų programa – Išplėstinė slaugos praktika (studijos užsienio kalba)

 

Studijų kryptis – Reabilitacija

Pirmosios pakopos studijų programa – Ergoterapija

Pirmosios pakopos studijų programa – Ergoterapija (studijos užsienio kalba)

Papildomų studijų programa – Ergoterapija

Pirmosios pakopos studijų programa – Kineziterapija

Pirmosios pakopos studijų programa – Kineziterapija (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Sveikatinimas ir reabilitacija

Jungtinė magistrantūros studijų programa (vykdoma kartu su VDA) – Dailės terapija (ištęstinė forma)

Studijų kryptis – Psichologija

Pirmosios pakopos studijų programa – Sveikatos psichologija

Pirmosios pakopos studijų programa – Sveikatos psichologija (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Klinikinė sveikatos psichologija

Magistrantūros studijų programa – Klinikinė sveikatos psichologija (studijos užsienio kalba)

 

Studijų kryptis – Visuomenės sveikata

Pirmosios pakopos studijų programa – Visuomenės sveikata

Magistrantūros studijų programa – Taikomoji visuomenės sveikata

Magistrantūros studijų programa – Taikomoji visuomenės sveikata (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Visuomenės sveikatos vadyba

Magistrantūros studijų programa – Visuomenės sveikatos vadyba (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Visuomenės sveikatos vadyba (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Gyvensenos medicina

Magistrantūros studijų programa – Gyvensenos medicina (studijos užsienio kalba)

Papildomų studijų programa – Visuomenės sveikata (ištęstinė forma)

Papildomų studijų programa – Visuomenės sveikata (studijos užsienio kalba)

 

Studijų kryptis – Informatika

Jungtinė pirmosios pakopos studijų programa (vykdoma kartu su KTU) – Sveikatos informatika *

Studijų kryptis – Veterinarinė medicina

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (įstojusiems iki 2017 m.)

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (įstojusiems nuo 2017 m.)

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (įstojusiems nuo 2020 m.)

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (studijos užsienio kalba) (įstojusiems iki 2017 m.)

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (studijos užsienio kalba) (įstojusiems nuo 2017 m.)

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (studijos užsienio kalba) (įstojusiems nuo 2020 m.)

 

Studijų kryptis – Visuomenės sveikata

Pirmosios pakopos studijų programa – Maisto sauga (Buvo Veterinarinė maisto sauga; Pakeista 2022-12- 21 d. LSMU senato nutarimu Nr. 165-03)

Pirmosios pakopos studijų programa – Maisto sauga (ištęstinė forma) (Buvo Veterinarinė maisto sauga; Pakeista 2022-12- 21 d. LSMU senato nutarimu Nr. 165-03)

Magistrantūros studijų programa – Maisto sauga (Buvo Veterinarinė maisto sauga; Pakeista 2022-12- 21 d. LSMU senato nutarimu Nr. 165-03)

Magistrantūros studijų programa – Maisto sauga (ištęstinė forma) (Buvo Veterinarinė maisto sauga; Pakeista 2022-12- 21 d. LSMU senato nutarimu Nr. 165-03)

 

Studijų kryptis – Maisto studijos

Pirmosios pakopos studijų programa – Maisto mokslas

Pirmosios pakopos studijų programa – Maisto mokslas (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Maisto mokslas

Magistrantūros studijų programa – Maisto mokslas (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Maisto mokslas (ištęstinė forma)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2022 m.)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2022 m. ištęstinė forma)

Pirmosios pakopos studijų programa –  Gyvūnų mokslas (Gyvulininkystės technologija iki 2019)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (Gyvulininkystės technologija iki 2019) (ištęstinė forma)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika (ištęstinė forma)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika (Gyvūnų mokslas iki 2019)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika (ištęstinė forma) (Gyvūnų mokslas iki 2019)

Magistrantūros studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika

Magistrantūros studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika (užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Gyvūnų mokslas 

Magistrantūros studijų programa – Gyvūnų mokslas (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Gyvūnų mokslas (užsienio kalba)

*-priėmimas į studijų programą nevykdomas.

Studijų planai 2021 – 2022 m.

Studijų kryptis – Medicina

Vientisųjų studijų programa – Medicina

Vientisųjų studijų programa – Medicina (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Laboratorinės medicinos biologija

Studijų kryptis – Genetika

Pirmosios pakopos studijų programa – Medicininė ir veterinarinė genetika
Pirmosios pakopos studijų programa – Medicininė ir veterinarinė genetika (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija

Pirmosios pakopos studijų programa – Medicininė ir veterinarinė biochemija

Studijų kryptis – Farmacija

Vientisųjų studijų programa – Farmacija

Vientisųjų studijų programa – Farmacija (studijos užsienio kalba)

Vientisųjų studijų programa – Farmacija (farmakotechnikams) *

Studijų kryptis – Chemija

Jungtinė magistrantūros (antrosios pakopos) studijų programa (vykdoma kartu su KTU) – Medicininė chemija

 

Studijų kryptis – Odontologija

Vientisųjų studijų programa – Odontologija

Vientisųjų studijų programa – Odontologija (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Burnos priežiūra

Pirmosios pakopos studijų programa – Burnos higiena

Studijų kryptis – Slauga ir akušerija

Pirmosios pakopos studijų programa – Akušerija

Pirmosios pakopos studijų programa – Slauga

Pirmosios pakopos studijų programa – Slauga (neakivaizdinis būdas)

Pirmosios pakopos studijų programa – Slauga (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Slaugos lyderystė (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Išplėstinė slaugos praktika 

Magistrantūros studijų programa – Išplėstinė slaugos praktika (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Reabilitacija

Pirmosios pakopos studijų programa – Ergoterapija

Pirmosios pakopos studijų programa – Ergoterapija (studijos užsienio kalba)

Papildomų studijų programa – Ergoterapija

Pirmosios pakopos studijų programa – Kineziterapija

Pirmosios pakopos studijų programa – Kineziterapija (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Sveikatinimas ir reabilitacija

Jungtinė magistrantūros studijų programa (vykdoma kartu su VDA) – Dailės terapija (ištęstinė forma)

Studijų kryptis – Psichologija

Pirmosios pakopos studijų programa – Sveikatos psichologija

Pirmosios pakopos studijų programa – Sveikatos psichologija (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Klinikinė sveikatos psichologija

Magistrantūros studijų programa – Klinikinė sveikatos psichologija (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Visuomenės sveikata

Pirmosios pakopos studijų programa – Visuomenės sveikata

Magistrantūros studijų programa – Taikomoji visuomenės sveikata

Magistrantūros studijų programa – Taikomoji visuomenės sveikata (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Visuomenės sveikatos vadyba

Magistrantūros studijų programa – Visuomenės sveikatos vadyba (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Visuomenės sveikatos vadyba (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Gyvensenos medicina

Magistrantūros studijų programa – Gyvensenos medicina (studijos užsienio kalba)

Papildomų studijų programa – Visuomenės sveikata (ištęstinė forma)

Papildomų studijų programa – Visuomenės sveikata (studijos užsienio kalba)

Studijų kryptis – Informatika

Jungtinė pirmosios pakopos studijų programa (vykdoma kartu su KTU) – Sveikatos informatika *

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (įstojusiems iki 2017 m.)

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (įstojusiems nuo 2017 m.)

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (įstojusiems nuo 2020 m.)

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (studijos užsienio kalba) (įstojusiems iki 2017 m.)

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (studijos užsienio kalba) (įstojusiems nuo 2017 m.)

Vientisųjų studijų programa – Veterinarinė medicina (studijos užsienio kalba) (įstojusiems nuo 2020 m.)

Studijų kryptis – Visuomenės sveikata

Pirmosios pakopos studijų programa – Maisto sauga (Buvo Veterinarinė maisto sauga; Pakeista 2022-12- 21 d. LSMU senato nutarimu Nr. 165-03)

Pirmosios pakopos studijų programa – Maisto sauga (ištęstinė forma) įstojusiems iki 2020 m (Buvo Veterinarinė maisto sauga; Pakeista 2022-12- 21 d. LSMU senato nutarimu Nr. 165-03)

Pirmosios pakopos studijų programa – Maisto sauga (ištęstinė forma) įstojusiems nuo 2020 m (Buvo Veterinarinė maisto sauga; Pakeista 2022-12- 21 d. LSMU senato nutarimu Nr. 165-03)

Magistrantūros studijų programa – Maisto sauga (Buvo Veterinarinė maisto sauga; Pakeista 2022-12- 21 d. LSMU senato nutarimu Nr. 165-03)

Magistrantūros studijų programa – Maisto sauga (studijos užsienio kalba) (Buvo Veterinarinė maisto sauga; Pakeista 2022-12- 21 d. LSMU senato nutarimu Nr. 165-03)

Magistrantūros studijų programa – Maisto sauga (ištęstinė forma) (Buvo Veterinarinė maisto sauga; Pakeista 2022-12- 21 d. LSMU senato nutarimu Nr. 165-03)

Studijų kryptis – Maisto studijos

Pirmosios pakopos studijų programa – Maisto mokslas

Pirmosios pakopos studijų programa – Maisto mokslas (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Maisto mokslas

Magistrantūros studijų programa – Maisto mokslas (studijos užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Maisto mokslas (ištęstinė forma)

Studijų kryptis – Gyvulininkystė

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2022 m.)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (įstojusiems nuo 2022 m. ištęstinė forma)

Pirmosios pakopos studijų programa –  Gyvūnų mokslas (Gyvulininkystės technologija iki 2018)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūnų mokslas (Gyvulininkystės technologija iki 2018) (ištęstinė forma)

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika

Pirmosios pakopos studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika

Magistrantūros studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Gyvūno ir žmogaus sąveika (užsienio kalba)

Magistrantūros studijų programa – Gyvūnų mokslas 

Magistrantūros studijų programa – Gyvūnų mokslas (ištęstinė forma)

Magistrantūros studijų programa – Gyvūnų mokslas (užsienio kalba)

*-priėmimas į studijų programą nevykdomas.

 

Informacija apie rotaciją
 • Rotacija vyksta tarp studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą studijuojančių studentų
 • Kursas – visi pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų kursai, išskyrus pirmąjį
 • Vertinamasis laikotarpis – vieneri studijų metai: rugsėjo 1 d. – rugpjūčio 31 d.
 • Vykdoma kasmet, pasibaigus kiekvieniems studijų metams
 • Vertinamas vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmuo
 • *Valstybės finansuojamas vietas užimantys studentai, turintys slekstinį pasiekimų lygmenį, valstybės finansuojamas vietas išlaiko tik tuo atveju, jei valstybės nefinansuojamose vietose nėra puikių ar tipinį lygmenį turinčių studentų

Rotacijos schema:

Kyla klausimų dėl rotacijos?
Doc. dr. Jurgita Dailidavičienė
Studijų centro vyresnioji specialistė
Informacija apie dalykų/modulių įskaitymą

Gerbiami studentai, informuojame, kad vadovaujantis nauja Studijų reglamento tvarka, norėdami įskaityti studijų rezultatus, prašome visus reikalingus dokumentus pristatyti į dekanatus.

Išsamią informaciją apie studijų rezultatų įskaitymą galima rasti Studijų reglamente XII skyriuje 50 psl.

UŽPILDYKITE PRAŠYMĄ (Pildomas Dekanate) ir pateikite

 • Diplomo kopiją
 • Diplomo priedėlio kopiją

JEI DALYKAS PRIVALOMAS, O NE PASIRENKAMASIS, pateikite

 • Dalykų aprašus

UŽPILDYKITE PRAŠYMĄ (Pildomas Dekanate) ir pateikite

 • Studijų pažymėjimą/akademinę pažymą

JEI DALYKAS PRIVALOMAS, O NE PASIRENKAMASIS, pateikite

 • Dalykų aprašus

UŽPILDYKITE PRAŠYMĄ (Pildomas Dekanate) ir pateikite

 • Studijų pažymėjimą (pažymėjimą galite užsisakyti per LSMU SIS ir atsiimti iš dekanato kuriame tuo metu studijavote)

UŽPILDYKITE PRAŠYMĄ (Pildomas Dekanate) ir pateikite

 • Diplomo kopiją
 • Diplomo priedėlio kopiją
Baigiamasis darbas

Jei turi svarių priežasčių anksčiau arba vėliau numatyto laiko ginti baigiamąjį darbą turi pildyti prašymą LSMUSIS.

Gali teikti prašymą baigiamojo egzamino perlaikymui jei:

 • Neišlaikei baigiamojo egzamino ir buvai išbrauktas iš studentų sąrašų. Nepamiršk, kad jau turi būti pateiktas ir patenkintas prašymas „Dėl studijų atnaujinimo, priimant į aukštesnį kursą”.
 • Nori perlaikyti baigiamąjį egzaminą geresniam įvertinimui, perlaikymas yra mokamas ir galimas ne anksčiau kaip po vienerių metų.
 • Prisijunk
 • Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 • Pasirink studijų programą ir prašymo formą  „Dėl baigiamojo darbo gynimo atidėjimo”/„Dėl leidimo anksčiau ginti baigiamąjį darbą”/ „Dėl baigiamojo egzamino perlaikymo”;
 • Spausk „Formuoti prašymą”;
 • Jei leidimui gauti reikalingi dokumentai, pridėk jų kopijas.
 • „Ruošiamas” – prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 • „Pateiktas prašymas” – prašymas pradėtas vykdyti;
 • „Vizuotas…” – prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 • „Patenkintas” – įsakymas patvirtintas rektoriaus;
 • „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” – paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.
Apeliacijos

Apeliaciją gali teikti:

 • Dėl įskaitos rezultatų per 3 d.d. nuo paskelbimo dekanui;
 • Dėl egzamino rezultatų per 3 d.d. nuo paskelbimo dekanui;
 • Dėl vertinimo procedūrų per 3 d.d. nuo vertinimo dekanui;
 • Baigiamojo egzamino arba baigiamojo darbo vertinimo ir procedūrų per 2 d.d. rektoriui.

Apeliacijos svarstymo datos ieškok „Tarpininkavimo dalyje“. Privalai dalyvauti svarstyme, jei negali, informuok komisiją, kad būtų paskirtas naujas nagrinėjimo terminas.

 • Apeliacija dėl įskaitos, egzamino, vertinimo procedūrų turi būti išnagrinėta per 7 d.d. nuo apeliacijos pateikimo dienos;
 • Apeliacinės komisijos sprendimas pateikiamas registruotu raštu ir elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 2 d.d. nuo sprendimo priėmimo.
 • Prisijunk
 • Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 • Pasirink studijų programą ir prašymo formą;
 • Spausk „Formuoti prašymą”;
 • Užpildyk prašymo formą, būtinai nurodyk aiškias ir argumentuotas apeliacijos priežastis, nes kitaip apeliacija gali būti atmesta;
 • Pridėk priežastis patvirtinančių dokumentų kopijas (vertinimo procedūrų pažeidimus įrodantys dokumentai ir pan.).
 • „Ruošiamas” – prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 • „Pateiktas prašymas” – prašymas pradėtas vykdyti;
 • „Vizuotas…”– prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 • „Patenkintas” – įsakymas patvirtintas;
 • „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” – paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.
Studijų eigos koregavimas (Studijų programos, formos keitimas)

Galima pretenduoti į kitą studijų programą:

 • stojant iš naujo per LAMA BPO;
 • keičiant studijų programą;

Tai galima daryti:

 • ne anksčiau, kaip baigus pirmųjų studijų metų pirmojo semestro studijas, vėliau – po kiekvieno semestro baigus semestrą be akademinių skolų;
 • šį prašymą pildyk ne vėliau, kaip likus 10 dienų iki naujo semestro pradžios.

Apie studijų programos pakeitimą būsi informuotas elektroniniu būdu per 5 d.d.

 • Studijų programos pakeitimas įforminamas pasirašant naują studijų sutartį Studijų centre;
 • Jeigu yra studijų programų skirtumų, juos likviduoti privalai per vienerius kalendorinius metus;
 • Papildomiems dalykams studijuoti informacijos ieškok „Kaip lankyti užsiėmimus papildomai?”

Galima keisti studijų formą iš nuolatinės į ištęstinę ir atvirkščiai, jeigu tokios formos yra vykdomos.

Šį prašymą gali teikti:

 • ne anksčiau kaip baigus pirmųjų studijų metų pirmojo semestro studijas, vėliau – po kiekvieno semestro;
 • baigus semestrą be akademinių skolų.

Prašymą pildyk ne vėliau, kaip likus 10 dienų iki naujo semestro pradžios. Studijų formos pakeitimas įforminamas pasirašant naują studijų sutartį.

 • Studijų formos pakeitimas įforminamas nutraukiant esamą (per 3 dienas pateik prašymą „Dėl studijų nutraukimo, išbraukiant iš studentų sąrašo” nurodyk studijuotą studijų programą) ir pasirašant naują studijų sutartį Studijų centre.
 • Jeigu yra studijų programų skirtumų, juos likviduoti privalai per vienerius kalendorinius metus. Papildomiems dalykams studijuoti informacijos ieškok „Kaip lankyti užsiėmimus papildomai?”

Studentai gali keisti pasirenkamąjį dalyką, tačiau dalyko keitimo procedūros turi būti atliktos iki prasidedant dalyko studijoms.

Taip pat teikiant prašymą galima lankyti užsiėmimus papildomai, tapti klausytoju ar lankyti paskaitas individualiu tvarkaraščiu. Visais šiais atvejais studentas turi teikti prašymą LSMUSIS.

 • Prisijunk
 • Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 • Pasirink studijų programą ir prašymo formą „Dėl studijų programos/studijų formos/pasirenkamojo dalyko keitimo/leidimo lankyti užsiėmimus papildomai/klausytojo priėmimo/individualaus studijų tvarkaraščio”;
 • Spausk„Formuoti prašymą”;
 • Užpildyk prašymo formą, nurodyk datą ir kursą;
 • Jei reikalingi dokumentai, pridėk jų kopijas (sveikatos pažyma, gimimo, mirties liudijimai ir pan.).
 • Ruošiamas” – prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 • Pateiktas prašymas” – prašymas pradėtas vykdyti;
 • Vizuotas…” – prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 • Rengiamas įsakymas” – prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
 • Patenkintas” – įsakymas patvirtintas rektoriaus;
 • Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” – paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

Studijų nutraukimas ir atnaujinimas
 • Studentas savo iniciatyva studijas gali nutraukti bet kuriuo metu;
 • Šį prašymą privalai pateikti pakeitęs studijų programą arba formą;
 • Prieš nutraukiant studijas privalai visiškai atsiskaityti su universitetu;
 • Jei norėsi savo iniciatyva atnaujinti nutrauktas studijas pildyk prašymą „Dėl studijų atnaujinimo, priimant į aukštesnį kursą.

Prašymą „Dėl studijų atnaujinimo” pildyk jei pasibaigė:

 • akademinės atostogos;
 • studijų stabdymo terminas.
 • Prisijunk
 • Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 • Pasirink nutraukiamą studijų programą ir prašymo formą „Dėl studijų nutraukimo, išbraukiant iš studentų sąrašo/studijų atnaujinimo”;
 • Spausk „Formuoti prašymą“;
 • Užpildyk prašymo formą, nurodyk datą, ir pasirink vieną iš prašyme išvardintų priežasčių;
 • Jei nurodytoms priežastims patvirtinti reikalingi dokumentai, pridėk jų kopijas.
 • „Ruošiamas” – prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 • „Pateiktas prašymas” – prašymas pradėtas vykdyti;
 • „Vizuotas…” – prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 • „Rengiamas įsakymas” – prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
 • „Patenkintas” – įsakymas patvirtintas rektoriaus;
 • „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” – paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

INFORMACIJA APIE AKADEMINES ATOSTOGAS IR SKOLAS

Akademinės atostogos

Akademinės atostogos gali būti suteiktos bet kuriuo mokslo metų laiku:

 • Dėl ligos;
 • Dėl nėštumo;
 • Dėl kūdikio priežiūros;
 • Dėl asmeninių priežasčių.

Akademinių atostogų metu gali kartoti dalykus (modulius), iš kurių yra susidariusios akademinės skolos, ir jas likviduoti.

Turėsi pateikti atskirus prašymus dėl skolų likvidavimo akademinių atostogų metu.

Akademinės atostogos gali būti pratęsiamos:

 • Dėl ligos;
 • Dėl kūdikio priežiūros;

Akademinės atostogos gali būti pratęstos vieneriems metams, bet ne daugiau kaip trejus metus iš eilės.

Likus 10 darbo dienų iki paskirtų akademinių atostogų pabaigos pateik prašymą „Dėl studijų atnaujinimo” arba „Dėl akademinių atostogų pratęsimo“

Akademinės atostogos gali būti:

 • Pratęsiamos pateikus prašymą „Dėl akademinių atostogų pratęsimo“;
 • Nutraukiamos pateikus prašymą „Dėl akademinių atostogų nutraukimo“.

Akademines atostogas gali nutraukti nepasibaigus terminui.

Pradėti studijas privalai nuo „Tarpininkavimo dalyje” nurodytos datos.

 • Prisijunk
 • Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 • Pasirink studijų programą ir prašymo formą „Dėl akademinių atostogų suteikimo/pratęsimo/nutraukimo dėl…”;
 • Spausk „Formuoti prašymą”;
 • Užpildyk prašymo formą, nurodyk akademinių atostogų pradžią ir pabaigą;
 • Jei reikia pridėk priežastis patvirtinančių dokumentų kopijas (sveikatos pažyma, vaiko gimimo liudijimas).
 • „Ruošiamas” – prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 • „Pateiktas prašymas” – prašymas pradėtas vykdyti;
 • „Vizuotas…” – prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 • „Rengiamas įsakymas” – prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
 • „Patenkintas” – įsakymas patvirtintas rektoriaus;
 • „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” – paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.
Akademinės skolos

Akademines skolas likviduok:

 • Pirmą kartą – per semestro skolų likvidavimo savaitę (reikia teikti prašymą už modulį/dalyką atsakingo padalinio vadovui);
 • Antrą kartą – per mokslo metų skolų likvidavimo savaitę (prašymą reikia teikti per LSMUSIS);
 • Jei esi akademinėse atostogose skolos likvidavimui pateik prašymą “Dėl egzamino perlaikymo akademinių atostogų metu”.

Studijų centre pasiimk leidimą (individualų žiniaraštį) laikyti įskaitą, egzaminą arba atsiskaityti savarankišką darbą (projektą)

 • Leidimą (individualų žiniaraštį) pasiimk iki tvarkaraštyje nurodytos laikymo dienos;
 • Atmink, kad jei nelikviduosi akademinės skolos turėsi kartoti dalykus/modulius/kursą;
 • Užpildytą individualų žiniaraštį pristatyk į dekanatą.

Dalyko/modulio studijos kartojamos:

 • Tris kartus neišlaikius dalyko (modulio) egzamino;
 • Nelikvidavus akademinės skolos pakartotinių studijų metu;
 • Galima kartoti tą patį semestrą arba kursą ne daugiau kaip du kartus;
 • Jei kartojamas daugiau nei vienas dalykas (modulis), prašymą pildyk kiekvienam skirtingam dalykui (moduliui);
 • Jei esi akademinėse atostogose dalyko/modulio kartojimui pateik prašymą “Dėl dalyko (modulio) studijų kartojimo akademinių atostogų metu”.
 • Prisijunk
 • Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 • Pasirink studijų programą, prašymo formą  „Dėl akademinių skolų likvidavimo”, „Dėl egzamino perlaikymo akademinių atostogų metu”, „Dėl dalyko (modulio) studijų kartojimo” arba „Dėl dalyko (modulio) studijų kartojimo akademinių atostogų metu”, pasirink dalyką ir datą;
 • Spausk „Formuoti prašymą”;
 • Užpildyk prašymo formą, nurodyk dalyko/modulio kartojimo priežastis;
 • Jei nurodytoms priežastims patvirtinti reikalingi dokumentai, pridėk jų kopijas.
 • „Ruošiamas” – prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 • „Pateiktas prašymas” – prašymas pradėtas vykdyti;
 • „Vizuotas…”– prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 • „Rengiamas įsakymas” – prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
 • „Patenkintas” – įsakymas patvirtintas rektoriaus;
 • „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” – paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.