Gyvūnų mokslų fakulteto taryba, komitetai

Fakulteto taryba

Doc. dr. Evaldas Šlyžius, Gyvūnų veisimo katedros docentas – Tarybos pirmininkas

El. paštas: evaldas.slyzius.@lsmu.lt

Doc. dr. Laimutis Kučinskas, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto vadovas – pirmininko pavaduotojas

Prof. dr. Asta Racevičiūtė Stupelienė, Gyvūnų auginimo technologijų instituto profesorė – tarybos sekretorė
El paštas: Asta.Raceviciutestupeliene@lsmu.lt, tel: +370 37 363 505 

 

Nariai:

Prof. dr. Rolandas Stankevičius, Gyvūnų mokslų fakulteto dekanas,Gyvūnų mokslų fakulteto tarybos narys pagal pareigas;

Prof. dr. Vilma Vilienė, Gyvūnų auginimo technologijų instituto profesorė;

Lekt. dr. Kristina Morkūnienė, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto lektorė;

Lekt. dr Lina Anskienė, Gyvūnų veisimo katedros lektorė;

Mindaugas Paleckaitis, Gyvūnų auginimo technologijų instituto lektorius;

Ilona Kauzonienė, socialinių partnerių atstovas, Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugijos vicepirmininkė

NĖRA

Studijų programų komitetai

Doc. dr. Evaldas Šlyžius, Gyvūnų veisimo katedra – Komiteto pirmininkas

Prof. dr. Paulius Matusevičius, Gyvūnų mitybos katedra

Prof. dr. Asta Racevičiūtė Stupelienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas

Dr. Giedrius Palubinskas, Gyvūnų veisimo katedra

Dr. Renata Bižienė, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas

Lekt. dr. Jūratė Rudejevienė, dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika

Lekt. dr. Lina Ašmenskaitė, Sveikatos vadybos katedra

Lekt. Lina Anskienė, Gyvūnų veisimo katedra

Socialinis partneris – Ilona Kauzonienė, gyvulininkystės konsultantė

Socialinis partneris – Šarūnas Valys, Kombinuotų pašarų ir premiksų verslo vadovas, AB „ Kauno Grūdai“

Martyna Drupaitė, studentė, Gyvūnų mokslo magistro studijų programa

Milda Žemaitytė, studentė, Gyvūnų mokslo bakalauro studijų programa

Ema Vaičiulionytė, studentė, Gyvūnų mokslo bakalauro studijų programa

 

Metiniai darbo planai:

2021-2022 m.m.

2020-2021 m.m.

2019-2020 m.m.

Veiklos ataskaitos:

2020-2021 m.m.

2019-2020 m.m. pavasario sem.

2019-2020 m.m. rudens sem.

Lekt. dr. Lina Anskienė Gyvūnų veisimo katedra – Komiteto pirmininkė

Prof. dr. Gintaras Zamokas, Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika

Prof. dr. Asta Racevičiūtė Stupelienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas

Doc. dr. Agila Daukšienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas

Lekt. dr. Renata Japertienė, Gyvūnų veisimo katedra

Prof. dr. Vilma Vilienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas

Lekt Mindaugas Paleckaitis, Gyvūnų auginimo technologijų institutas

Lekt. dr. Lina Ašmenskaitė, Sveikatos vadybos katedra

Doc. dr. Evaldas Šlyžius, Gyvūnų veisimo katedra

Lekt. dr. Vilija Buckiūnienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas

Asist. Jevgenij Razgulin, MA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos psichologijos katedra

J. m. d. Indrė Pašakinskaitė, Gyvūnų mitybos katedra, Gyvūnų mitybos tyrimų laboratorija

Socialinis partneris – Ugnė Nedzinskaitė, VsI0 „Stebuklingi draugai LT“ direktorė

Socialinis partneris – Vilma Chorūnaitė, Lasisvalaikio ir jojimo paslaugų centro „VILIUMAI“ savininkė, jojimo trenerė

 

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2021-2022 m.m.

2020-2021 m.m.

2019-2020 m.m.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2020-2021 m.m.

2019-2020 m.m. pavasario sem.

2019-2020 m.m. rudens sem.