Gyvūnų mokslų fakulteto taryba, komitetai

Fakulteto taryba

Pirmininkas: doc. dr. Evaldas Šlyžius, Gyvūnų veisimo katedros docentas
El. paštas: evaldas.slyzius.@lsmu.lt

Pirmininko pavaduotojas: doc. dr. Laimutis Kučinskas, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto vadovas

Sekretorė: prof. dr. Asta Racevičiūtė Stupelienė, Gyvūnų auginimo technologijų instituto profesorė
El. paštas: asta.raceviciutestupeliene@lsmu.lt, tel: +370 37 363 505

Nariai:

Prof. dr. Rolandas Stankevičius, Gyvūnų mokslų fakulteto dekanas, Gyvūnų mokslų fakulteto tarybos narys pagal pareigas;
Prof. dr. Vilma Vilienė, Gyvūnų auginimo technologijų instituto profesorė;
Lekt. dr. Kristina Morkūnienė, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto lektorė;
Doc. dr. Lina Anskienė, Gyvūnų veisimo katedros docentė;
Doc. dr. Agila Daukšienė Gyvūnų auginimo technologijų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja;
Ilona Kauzonienė, socialinių partnerių atstovas, Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugijos vicepirmininkė.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų atstovybės į Gyvūnų mokslų fakulteto tarybą deleguoti atstovai:
Liepa Emilija Skruzdytė
Dovilė Mončiunskaitė

NĖRA

Studijų programų komitetai

Doc. dr. Evaldas Šlyžius, Gyvūnų veisimo katedra – Komiteto pirmininkas
Prof. dr. Paulius Matusevičius, Gyvūnų mitybos katedra
Prof. dr. Asta Racevičiūtė Stupelienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas
Dr. Giedrius Palubinskas, Gyvūnų veisimo katedra
Dr. Renata Bižienė, Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas
Lekt. dr. Jūratė Rudejevienė, dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika
Lekt. dr. Lina Ašmenskaitė, Sveikatos vadybos katedra
Doc. dr. Lina Anskienė, Gyvūnų veisimo katedra

Socialiniai partneriai:
Ilona Kauzonienė, gyvulininkystės konsultantė
Šarūnas Valys, Kombinuotųjų pašarų ir premiksų verslo vadovas, AB „Kauno Grūdai“

Studentų atstovai:
Martyna Drupaitė, studentė, Gyvūnų mokslų magistro studijų programa
Milda Žemaitytė, studentė, Gyvūnų mokslų bakalauro studijų programa
Ema Vaičiulionytė, studentė, Gyvūnų mokslų bakalauro studijų programa

Metiniai darbo planai:

2022-2023 m. m.
2021–2022 m. m.
2020–2021 m. m.
2019–2020 m. m.

Veiklos ataskaitos:

2021-2022 m. m. 
2020–2021 m. m.
2019–2020 m. m. pavasario sem.
2019–2020 m. m. rudens sem.

Archyvas

Doc. dr. Lina Anskienė, Gyvūnų veisimo katedra – Komiteto pirmininkė
Prof. dr. Gintaras Zamokas, Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika
Prof. dr. Asta Racevičiūtė Stupelienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas
Doc. dr. Agila Daukšienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas
Lekt. dr. Renata Japertienė, Gyvūnų veisimo katedra
Prof. dr. Vilma Vilienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas
Lekt. Mindaugas Paleckaitis, Gyvūnų auginimo technologijų institutas
Lekt. dr. Lina Ašmenskaitė, Sveikatos vadybos katedra
Doc. dr. Evaldas Šlyžius, Gyvūnų veisimo katedra
Lekt. dr. Vilija Buckiūnienė, Gyvūnų auginimo technologijų institutas
Asist. Jevgenij Razgulin, MA Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos psichologijos katedra
J. m. d. Indrė Pašakinskaitė, Gyvūnų mitybos katedra, Gyvūnų mitybos tyrimų laboratorija

Socialiniai partneriai:
Ugnė Nedzinskaitė, VsI0 „Stebuklingi draugai LT“ direktorė
Vilma Chorūnaitė, laisvalaikio ir jojimo paslaugų centro „VILIUMAI“ savininkė, jojimo trenerė

Studentų atstovai:
Dovilė Mončiunskaitė

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2022-2023 m.m
2021–2022 m. m.
2020–2021 m. m.
2019–2020 m. m.

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2021–2022 m. m.
2020–2021 m. m.
2019–2020 m. m. pavasario sem.
2019–2020 m. m. rudens sem.

Archyvas