Gyvūnų mokslų fakultetas
Tilžės g. 18, Kaunas, Lietuva
+370 37 361 936
LSMU Veterinarijos akademija
Prof. dr. Rolandas Stankevičius
Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto dekanas
Doc. dr. Evaldas Šlyžius
Prodekanas
Vita Novickienė
Dekanato vyr. administratorė