mokslas ir praktika

LSMU Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto Kinologijos centras (trumpiau LSMU Kinologijos centras) – tai Gyvūnų mokslų fakulteto funkcinis padalinys, dalyvaujantis fakulteto viešinimo veiklose, moksliniais tyrimais pagrįstų žinių ir patirties sklaidos, studijų programų vykdymo ir kinologijos specialistų konsultavimo bei rengimo procesuose.

Centro tikslai

  • vykdyti šiuolaikinius tyrimus;
  • kurti ir skleisti mokslo žinias ir patirtį gyvūnų mokslų kinologijos bei kaniterapijos srityse;
  • dalyvauti fakulteto viešinimo veiklose;
  • plėtoti ir populiarinti profesionalią kinologiją Lietuvoje, bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos ir Veterinarijos akademijų mokslininkais, LSMU ligoninės Kauno klinikų, VšĮ Kauno klinikinės ligoninės, Lietuvos bei tarptautinių kinologijos organizacijų bei įvairių kinologijos sričių atstovais: mokslininkais, pareigūnais, specialistais (pasienio apsaugos bei policijos kinologais, medžiotojais kinologais, veisėjais, kinologijos klubais, smulkiųjų gyvūnų veterinarijos gydytojais, kaniterapijos specialistais, pašarų gamintojais, dresuotojais, gyvūnų globos specialistais ir kt.).

Veikla

Kinologijos centro nariai dalyvauja LSMU mokslinėje bei su studijomis susijusioje veikloje, prisijungia prie kinologijos ir tarpdalykinių tyrimų vykdymo, vykdo edukacinę kinologijos veiklą, įgyvendina socialinius projektus, rengia rekomendacijas visuomenei, organizuoja bei rengia kinologijos seminarus, konferencijas, diskusijas ir kitus renginius, teikia konsultacijas kinologijos tematika, prisideda prie kaniterapijos bei kinologijos studijų programų rengimo, populiarina kaniterapiją ir kitas šunų panaudojimo šiuolaikinėje visuomenėje sritis.

Kinologijos centras LSMU

Kinologijos centro NARYSTĖ

Registracija skirta visiems, norintiems prisijungti prie LSMU Kinologijos centro veiklos. Registruotis gali visi pilnamečiai asmenys, siejantys savo veiklą, karjerą ar laisvalaikio pomėgius su mokslo žiniomis grįsta kinologija, norintys kurti profesionalių kinologų bendruomenę, prisidėti prie studijų proceso, vykdomų tyrimų ir visuomenės švietimo.

 

Kinologijos centras organizuoja arba prisideda organizuojant daug įvairių renginių – nuo seminarų iki tarptautinių konferencijų, kuriuose laukiamas kiekvienas Kinologijos centrui priklausantis narys, numatoma kurti vidinę Kinologijos centro narių kvalifikacijos kėlimo programą, be to, esame dėmesingi naujoms idėjoms, iniciatyvoms ir, kiek leidžia galimybės, padėsime jas įgyvendinti.

Registruotis

Kontaktai

Kinologijos centras
Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
Ugnė Nedzinskaitė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja