LSMU Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakultetas

Veterinarijos fakulteto taryba, komitetai

Fakulteto taryba

Prof. dr. Rasa Želvytė – VF tarybos pirmininkė
El. paštas rasa.zelvyte@lsmu.lt, tel. 363692

Doc. dr. Aleksandr Novoslavskij – VF tarybos pirmininkės pavaduotojas
Doc. dr. Marija Ivaškienė – VF tarybos sekretorė
El. paštas marija.ivaskiene@lsmu.lt, tel. 8 699 34060
Prof. dr. Rolandas Stankevičius – VF dekanas, VF tarybos narys pagal pareigas

Nariai:
Prof. dr. Ramūnas Antanaitis
Prof. dr. Modestas Ružauskas
Prof. dr. Vytuolis Žilaitis
Doc. dr. Birutė Karvelienė
Doc. dr. Nomeda Juodžiukynienė
Doc. dr. Aistė Kabašinskienė
Dr. Jurgita Jovaišienė
Dr. Aloyzas Januškauskas – socialinių partnerių atstovas, UAB „Vetmarket“ Veterinarinio konsultavimo grupės vadovas
Aistė Dravininkaitė – studentų atstovė
Augustė Larčenkaitė  – studentų atstovė
Ignas Vilkauskas  – studentų atstovas

 

Veterinarijos fakulteto tarybos studijų ir mokslo komisija:

Pirmininkas: prof. dr. Vytuolis Žilaitis,
el.p.: vytuolis.zilaitis@lsmu.lt

Nariai:

Prof. dr. Ramūnas Antanaitis
Prof. dr. Modestas Ružauskas
Doc. dr. Birutė Karvelienė
Doc. dr. Nomeda Juodžiukynienė
Dr. Jurgita Jovaišienė
Aistė Dravininkaitė -studentų atstovė

Studijų programų komitetai

Komiteto pirmininkė – doc. dr. Aistė Kabašinskienė, Veterinarijos fakulteto prodekanė;
Komiteto pirmininkės pavaduotojas – dr. Tomas Kupčinskas, Veterinarinės patobiologijos katedra.

Komiteto nariai:
Prof. dr. Ramūnas Antanaitis – Stambiųjų gyvūnų klinika;
Prof. dr. Ingrida Monkevičienė – Anatomijos ir fiziologijos katedra;
Prof. dr. Alius Pockevičius – Veterinarinės patobiologijos katedra;
Doc. Dalia Juodžentė, dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika;
Doc. dr. Birutė Karvelienė – dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika;
Dr. Rasa Adomkienė – Veterinarinės patobiologijos katedra;
Dr. Jurgita Jovaišienė – Maisto saugos ir kokybės katedra;
Dr. Audronė Rekešiūtė, Stambiųjų gyvūnų klinika;

Socialinis partneriai:
dr. Girmantas Gumauskas, LVGA Bendrosios praktikos sekcijos pirmininkas, privatus veterinarijos gydytojas;

Studentų atstovai:
Karolina Barčius, Veterinarinės medicinos (anglų kalba) 4 kurso studentė;
Jurgita Baleišytė, Veterinarinės medicinos 6 kurso studentė.

Metiniai darbo planai:

2023 – 2024 m. m.
2022 – 2023 m. m.
2021 – 2022 m. m.
2020 – 2021 m. m.

Veiklos ataskaitos:

2022 – 2023 m. m. ataskaita
2021 – 2022 m. m. ataskaita
2021 – 2022 m. m. rudens sem.
2020 – 2021 m. m. ataskaita
2020 – 2021 m. m. rudens sem.

Archyvas

Pirmininkė – prof. dr. Gintarė Zaborskienė, VF Maisto saugos ir kokybės katedra;
Pirmininkės pavaduotoja – doc. dr. Violeta Baliukonienė, VF Maisto saugos ir kokybės katedra.

Nariai:
prof., dr. Elena Bartkienė – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;
prof., dr. Jūratė Šiugždaitė – VF Veterinarinės patobiologijos katedra;
doc. dr. Aleksandr Novoslavskij – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;
doc. dr. Ingrida Sinkevičienė – MF Biochemijos katedra;
prof., dr. Rasa Želvytė – VF Anatomijos ir fiziologijos katedra;

Socialinis partneris – Ilona Drulytė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus patarėja;

Paulina Šakaitė – Veterinarinės maisto saugos I pakopos 4 kurso studentė;
Agnė Šarmavičiūtė – Veterinarinės maisto saugos II pakopos 1 kurso studentė.

Metiniai darbo planai:
2022–2023 m. m.
2021–2022 m. m.
2020–2021 m. m. 
2019–2020 m. m. 

Veiklos ataskaitos:
2021–2022 m. m.
2020–2021 m. m.
2019–2020 m. m. 
2018–2019 m. m.

Archyvas

Komiteto pirmininkas – dr. Vytautė Starkutė, VF Maisto saugos ir kokybės katedra, tel. +370 37 362695, el. paštas: vytaute.starkute@lsmuni.lt;
Pirmininko pavaduotojas – dr. Vita Lėlė, VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

Komiteto nariai:
prof., dr. Elena Bartkienė, VF Maisto saugos ir kokybės katedra; prof., dr. Gintarė Zaborskienė, VF Maisto saugos ir kokybės katedra,
prof., dr. Rūta Ustinavičienė, VSF Aplinkos ir darbo medicinos katedra,
doc., dr. Aldona Baltušnikienė, MF Biochemijos katedra,
lekt., dr. Alvidas Šarlauskas, VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

Socialiniai partneriai:  
Zita Petkevičienė „UAB Kėdainių konservų fabrikas “Gamybos ir tiekimo grandinės direktorė;

Studentų atstovai:  
Paulina Kasčiukaitytė, Maisto mokslo I pakopos 4 kurso studentė;
Giedrė Stukonytė, Maisto mokslo I pakopos 3 kurso studentė, Daiva Matuzevičiūtė, Maisto mokslo I pakopos 2 kurso studentė.

Metiniai darbo planai:
2021–2022 m. m. pavasario sem.
2021–2022 m. m. rudens sem.
2020–2021 m. m. pavasario sem.

Veiklos ataskaitos:
2021–2022 m. m. rudens sem.
2020–2021 m. m. pavasario sem.
2020–2021 m. m. rudens sem.

Archyvas