Kviečiame visus Veterinarijos fakulteto bendruomenės narius: studentus, dėstytojus, studijas aptarnaujantį personalą, socialinius partnerius, pasidalyti savo pagrįstomis idėjomis, pasiūlymais, kaip tobulinti VF studijų programų įgyvendinimo kokybę ir kitas Veterinarijos fakulteto veiklas (išskyrus finansinės atskaitomybės klausimus). Jūsų pateikti pasiūlymai nedelsiant pasieks VF administraciją. Informacija apie įgyvendintas veiklas bus viešinama Veterinarijos fakulteto ir studijų programų komitetų veiklos metinėse ataskaitose.