Kviečiame tapti LSMU Alumni bendruomenės nariu ir (arba) Alumni Asociacijos nariu. 

Alumni bendruomenės nariams sudarytos savęs realizavimo galimybės per turtinančius susitikimus, tinklaveiką, bendrystę ir bendradarbiavimą. Nuolat teikiama naujausia ir svarbiausia informacija apie Universitetą ir Alumnų veiklas, renginius ir privilegijas.  

Alumni Asociacijos nariai gali balsuoti susirinkimuose, rinkti Asociacijos valdymo organus, būti išrinktais į Asociacijos valdymo organus ir Kontrolės komitetą.