LSMU Alumni asociacijos narystė

2017 metais įkurta LSMU Alumni asociacija vienija Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU), Kauno medicinos universiteto (KMU) ir Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) absolventus. 

LSMU Alumni asociacijos veiklos tikslai 

Skatinti ir palaikyti tvirtus narių tarpusavio ryšius, taip pat ryšius su LSMU.  Prisidėti prie LSMU įvaizdžio visuomenėje kūrimo ir puoselėjimo. Visapusiškai prisidėti prie LSMU veiklos vystymo, plėtros ir padėti užtikrinant aukštą LSMU studijų kokybę. Bendradarbiauti su kitų Lietuvos, taip pat užsienio universitetų ir kitų institucijų absolventais bei tarptautinėmis organizacijomis. Inicijuoti ir teikti paramą LSMU studentams. Organizuoti seminarus, paskaitas ir kitus akademinius užsiėmimus LSMU bendruomenei. Teikti metodinę pagalbą ir skleisti gerąsias patirtis. 

Prioritetinės veiklos kryptys: 

 • LSMU Alumni asociacijos bendruomenės būrimas ir stiprinimas. 
 • Ambasadorystė.
 • Universiteto įvaizdžio ir viešinimo stiprinimas. 
 • Parama Universitetui ir talentingam studentui. 

Veikla:  

 • Asociacijos „Diskusijų klubas“. 
 • Ambasadorystė Lietuvos regionuose. 
 • Mecenavimas. “Kameriniai labdaringi renginiai” – stipendija LSMU talentui. 
 • Socialinio partnerio pritraukimas. 
Valdyba
 • Alumni asociacijos prezidentas – dr. Audrius Sveikata
 • Prof. Daiva Rastenytė,  
 • Prof. Mindaugas Malakauskas 
 • Prof. Aurelijus Veryga 
 • Dr. Daiva Zagurskienė 
 • Doc. Vida Babrauskienė 
 • Dr. Aleksandras Muzikevičius 
 • Dr. Sandra Butkienė 
 • Ieva Simanavičiūtė 
 • Marija Kudrevičiūtė 
 • Ramy Zreik
Kontrolės komitetas
 • Dr. Vilma Jūratė Balčiūnienė 
 • Doc. Laura Malakauskienė 
 • Laura Pėkienė 

Narystė 

LSMU Alumni asociacija – nepriklausoma, savanoriška, ne pelno siekianti organizacija, burianti ir vienijanti visas LSMU absolventų kartas. Alumni asociacijos nariu galima tapti užpildžius stojimo anketą ir sumokėjus nario mokestį.

Asociacijos narys gauna alumnams skirtas naujienas ir informaciją apie asociacijos veiklą ir gali dalyvauti asociacijos veikloje. Asociacijos narys turi teisę balsuoti susirinkimų metu, kelti savo kandidatūrą į valdybą ar prezidento postą. Su asociacijos įstatais galite susipažinti čia

Nario mokestis. Asociacijos nario mokestis – 50 EUR, mokamas vieną kartą per metus iki kalendorinių metų vasario 1 d. už einamuosius metus.  

Susisiekime:alumni.asociacija@lsmu.lt 

Tapkite LSMU asociacijos Alumni
Registruotis