Tarptautinė veikla

Studentų mobilumas studijoms

Erasmus+ programa remia akademinius studentų mainus tarp joje dalyvaujančių šalių aukštojo mokslo institucijų ir sudaro sąlygas studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį kitos šalies aukštojoje mokykloje.

Studijų mobilumas suteikia galimybę gauti studijų, kalbinės ir kultūrinės naudos iš mokymosi patirties, ugdyti aukštos kvalifikacijos, plačių pažiūrų ir užsienio patirties turinčius jaunuosius specialistus.

Universitetai-partneriai
XXX
Galimybė išvykti į
XX šalis
Studijų trukmė
3-12 mėn

Apie programą

Erasmus+ programa remia akademinius studentų mainus tarp joje dalyvaujančių šalių aukštojo mokslo institucijų ir sudaro sąlygas studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį kitos Europos šalies aukštojoje mokykloje.

Studijų mobilumas suteikia galimybę gauti studijų, kalbinės ir kultūrinės naudos iš mokymosi patirties kitose Europos šalyse, ugdyti aukštos kvalifikacijos, plačių pažiūrų ir užsienio patirties turinčius jaunuosius specialistus.

Studentų mainai vyksta dvišalių partnerystės sutarčių (angl. Bilateral Agreement) tarp bendradarbiaujančių institucijų pagrindu. Dvišalės sutartys gali būti sudaromos tarp fakultetų arba katedrų vieneriems mokslo metams arba ilgesniam laikotarpiui. Jose susitariama dėl išvykstančių ir atvykstančių studijuoti studentų skaičiaus, studijų srities, studijų pakopos ir trukmės.

Erasmus+ studijos yra dalinės studijos užsienio universitete, kurias reglamentuoja Stipendijos sutartis Erasmus+ studijų mobilumui.

UniversitetasŠalisStudijų trukmėPriimamų studentų skaičius
Universiteto pavadinimas
Šalies pavadinimas6 mėn.7
Universiteto pavadinimasŠalies pavadinimas6 mėn.2
Universiteto pavadinimasŠalies pavadinimas6 mėn.3
Universiteto pavadinimasŠalies pavadinimas6 mėn.10
Universiteto pavadinimasŠalies pavadinimas6 mėn.25
Universiteto pavadinimasŠalies pavadinimas6 mėn.5
Universiteto pavadinimasŠalies pavadinimas6 mėn.8
Universiteto pavadinimasŠalies pavadinimas6 mėn.4
Universiteto pavadinimasŠalies pavadinimas6 mėn.7

Atranka

Dėstytojų atrankos kriterijai

Dėstytojų atranka vykdoma remiantis šiais kriterijais:

  • Dėstymo programos turinys ir jo atitikimas studijų programai užsienio šalies universitete;
  • Dėstytojo dėstymo veikos aktualumas padalinio, institucijos veiklai ir projekto įgyvendinimui;
  • Darbuotojo užsienio kalbos žinios;
  • Darbuotojo patirtis dirbant su užsienio studentais.

Pirmenybė teikiama:

  • LSMU padalinio (fakulteto, katedros)  ir studijų programos kandidatams, kurie inicijavo bendradarbiavimo projektą su pasirinkta Partnerės šalies institucija;
  • Dėstymo vizitams, sukuriantiems pridėtinę vertę ir siekiant projekte numatytų rodiklių ir poveikio:  parengiama nauja mokomoji medžiaga, mokomosios priemonės ir metodikos, sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų, kitų padalinių ryšiai, parengiami jungtiniai akademiniai ir moksliniai projektai, skatinami žinių ir patirties mainai;
  • Dėstytojams, kurie einamaisiais akademiniais metais dėstytojų judumo  programoje dalyvauja pirmą kartą.

Atranka vyksta pagal dėstytojų pateiktas anketas.
Galutinę atranką vykdo katedrų ir padalinių, kuriuose dirba dėstytojas, vadovai ir Tarptautinių ryšių ir studijų centro atstovai.

Dokumentų tvarkymas

Dėstytojai, pageidaujantys gauti lėšų vykti dėstyti į užsienio universitetą, Tarptautinių ryšių ir studijų centrui ne vėliau, kaip likus 1 mėnesiui iki planuojamo vizito, pateikia paraišką dėstyti. 

 Reikalingi dokumentai: 

1. Paraiška dėstyti  

2. Mobilumo sutartis (1 egz. – pildo bei trijų šalių parašus surenka judumo dalyvis); 
3. Dotacijos sutartis (2 originalūs egz. – paruošia TRSC); 
4. Komandiruotės prašymas pildomas platformoje PADUS (pildo judumo dalyvis); 
5. Sertifikatas (1 originalus egz. – pateikia TRSC); 
6. ES internetinės apklausos anketa (pasibaigus mobilumo laikotarpiui, į el. paštą gaunamas kvietimas užpildyti šią anketą – pildo judumo dalyvis); 
7. Finansinio atsiskaitymo dokumentai (kelionės bilietai, sąskaitos už apgyvendinimą ir kt. dokumentai, pateikiami Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybai per 3 d.d. po vizito pabaigos). 

Informacija išvykstantiems ir grįžtantiems

„Erasmus“ dėstymo vizito trukmė

Pagal Erasmus+ programos taisykles dėstymo vizitas gali trukti nuo 5 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės laiko.

Atsižvelgiant į realias Partnerių šalių projekto finansavimo galimybes ir gautą dotaciją, numatoma Erasmus+ vidutinė dėstymo vizito trukmė – 7 dienos (5 dėstymo dienos + 2 kelionės dienos).

Kita informacija

Dotacija dėstytojams

Dėstytojams, vykstantiems dėstyti pagal Erasmus+ programą, skiriama fiksuota pinigų suma kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti. 

  • Dotacijos dydis kelionės išlaidoms priklauso nuo atstumo tarp siunčiančios ir priimančios institucijų, t.y. tarp Kauno miesto ir veiklos vykdymo vietos. Atstumas skaičiuojamas, remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle
Kelionės atstumas Suma 
Nuo 10 iki 99 km: 23 EUR vienam dalyviui 
Nuo 100 iki 499 km: 180 EUR vienam dalyviui 
Nuo 500 iki 1999 km: 275 EUR vienam dalyviui 
Nuo 2000 iki 2999 km: 360 EUR vienam dalyviui 
Nuo 3000 iki 3999 km: 530 EUR vienam dalyviui 
Nuo 4000 iki 7999 km: 820 EUR vienam dalyviui 
8000 km arba daugiau: 1500 EUR vienam dalyviui 

Dotacijos dydis pragyvenimo išlaidoms apskaičiuojamas atsižvelgiant į pragyvenimo lygį užsienio valstybėse bei mobilumo trukmę. T.y., padauginus dienų skaičių iš fiksuotos normos, kuri taikoma dienai atitinkamoje priimančiojoje šalyje. 

Priimanti šalis Suma per dieną, EUR 
Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 180
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 160
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 140 
Ne ES šalys , neįvardintos aukščiau (dalyvauja tik šių šalių institucijos įtrauktos į LSMU kuruojamus E+ projektus ir LSMU turi būti pasirašęs tarpinstitucinę sutartį) 180  (atvykstantiems į LSMU – 140) 

   

„Erasmus“ dėstymo vizito trukmė

Pagal Erasmus+ programos taisykles dėstymo vizitas gali trukti nuo 5 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės laiko.

Atsižvelgiant į realias Partnerių šalių projekto finansavimo galimybes ir gautą dotaciją, numatoma Erasmus+ vidutinė dėstymo vizito trukmė – 7 dienos (5 dėstymo dienos + 2 kelionės dienos).