Aukšto tarptautinio lygio mokslinio tyrimo vykdymas balso akustinio signalo automatinio parametrizavimo, analizės ir klasifikavimo metodų kūrimo srityje, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas (BAS)

< Grįžti

Projekto pavadinimas: Aukšto tarptautinio lygio mokslinio tyrimo vykdymas balso akustinio signalo automatinio parametrizavimo, analizės ir klasifikavimo metodų kūrimo srityje, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas (BAS)

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas

Projekto kodas:  VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-030

Projekto trukmė: 2013-10-01 / 2015-03-31, projektas pratęstas iki 2015-09-30

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė: 307 015,27 Eur

Santrauka: Tyrimo metu bus sprendžiamos itin aktualios medicinos praktikos problemos – šiuo metu balso trakto susirgimų diagnostika atliekama panaudojant invazinius metodus, tokius kaip netiesioginė ir tiesioginė laringoskopija. Procedūros sudėtingos, joms atlikti reikalinga brangi aparatūra, todėl ankstyvą pirminę patikrą (screening) sudėtinga atlikti asmenims, kurie neturi galimybės lengvai pasiekti gydymo įstaigas. Tai sąlygoja pavėluotą gerklų ligų, tarp jų ir gerklų vėžio, diagnostiką. Jei susirgimas nenustatomas pakankamai anksti, pacientų gydymas tampa daug sudėtingesnis, gydymo rezultatai – žymiai prastesni. Projekto tyrimu siekiama sukurti efektyvius balso akustinio signalo parametrizavimo, analizės ir klasifikavimo metodus, reikalingus tikslesniam ankstyvam balso sutrikimų nustatymui. Pasaulio mastu aktualu ir inovatyvu tai, jog automatizuota analizės sistema ateityje padėtų užtikrinti ankstyvą gerklų vėžio ir kitų susirgimų diagnostiką, pagerintų organinių gerklų ligų diagnostiką. Tikėtina, jos šių ligų diagnostikos pagerinimas sukeltų didžiulį teigiamą ekonominį efektą, todėl yra neabejotina galimybė tęsti Projektą į taikomąją ir komercializavimo sritį. Projekto metu sukurtų metodų ir technologijų pritaikymas galimas ir kitose medicinos srityse (kvėpavimo sistemos ligos, neurologija, psichiatrija ir kt.). Projekto metu taip pat būtų vykdomi LSMU ir KTU mokslininkų ir kitų tyrėjų, LSMU ir KTU darbuotojų, atsakingų už MTEP rezultatų komercinimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimą klausimus, kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas technologijų perdavimo ir komercializavimo proceso kūrimo bei skatinimo srityse. Šie mokymai vykdomi siekiant kelti būtiną kvalifikaciją, reikalingą naujoms, praktinėms funkcijoms vykdyti. Įgyti įgūdžiai bus tiesiogiai panaudojami siekiant šio projekto tikslų, netiesiogiai – vykdant visas veiklas, susijusias su Jungtinėmis tyrimų programomis, kuriose dalyvauja LSMU ir KTU.