Bendrosios chirurgijos klinika

< Grįžti

APIE KLINIKĄ

Klinikoje dirba 18 darbuotojų, 4 iš jų – pagalbinis personalas. Klinikoje dirba 1 profesorius, 1 docentas, 2 lektoriai, 10 asistentų (šeši iš jų – antraeilėse pareigose). Klinikoje dėstomas bendrosios chirurgijos pagrindų kursas MF studentams, chirurginių ligų kursas OF studentams, chirurginė slauga SF kurso studentams bei pirmoji pagalba MF,  OF ir VSF kursų studentams.  Medicinos fakultete įdiegus probleminį mokymąsi, bendrosios chirurgijos pagrindų  disciplina  paskirstyta  penkiose  2 ir 3 kurso modulių programose. Pagrindinis bendrosios chirurgijos pagrindų kursas dėstomas profesinės kompetencijos modulyje.

Podiplominių studijų metu doktorantai ir rezidentai gali pasirinki jiems aktualias bendrosios chirurgijos  srities programas. Lietuvos gydytojams klinikoje organizuojami tobulinimosi kursai laparoskopinės chirurgijos, enterinės mitybos, ūminių pilvo chirurginių ligų bei išvaržų klausimais.

Bendrosios chirurgijos klinikos klinikinė bazė – Kauno Klinikinės ligoninės chirurgijos skyrius su  abdominalinės chirurgijos, koloproktologijos, kraujagyslių bei pūlingos chirurgijos sektoriais. Skyriuje yra 45 lovos. Vienuolika klinikoje dirbančių gydytojų turi abdominalinio chirurgo, 6 – bendrojo chirurgo, 2 kraujagyslių chirurgo, 1 – koloproktologo ir 2- invazinio radiologo profesines kvalifikacijas. Klinikoje teikiama specializuota trečio lygio planinė ir neatidėliotina chirurginė pagalba sergantiems pilvo ertmės organų, koloproktologijos bei kraujagyslių ligomis. Atliekamos sudėtingos šių organų operacijos, tarp jų rekonstrukcinės storosios žarnos, laparoskopinės ir endoskopinės. Klinikoje gydomi ligoniai iš visos šalies. Didžioji jų dauguma yra iš Kauno miesto ir Kauno apskrities. Klinikoje per metus gydosi per 2000 ligonių, atliekama iki 2000 operacijų.

Istorija

Vadovaujantis KMA Tarybos posėdžio, įvykusio 1998 m. birželio 12 d. nutarimu, II chirurgijos klinika buvo sujungta su Bendrosios chirurgijos katedra ir įkurta nauja Bendrosios chirurgijos klinika. Jos vadovu 1998 m. gruodžio 18 d. konkurso tvarka buvo išrinktas doc.D.Venskutonis. Įvertinus viešųjų įstaigų Kauno 2-osios ir 3-osios klinikinių ligoninių chirurgijos vystymo perspektyvas ir sąlygas pedagoginiam procesui vykdyti, naujai įkurtos klinikos pagrindine baze pasirinkta Kauno 2-oji klinikinė ligoninė. Nuo 1999 m. rugsėjo mėn. klinika veikia tik Kauno 2-oje klinikinėje ligoninėje.

Bendrosios chirurgijos klinikoje įvairiu laikotarpiu dirbo ir dirba: A.Adukauskas, dr.J.Andriuškevičius, G. Aukštakalnis, doc.J.Babravičius,  doc.S.Bradulskis, K.Balanaška, V.Daubaras, prof. J.Dauderys, J. Dobkevičius, P. Jonauskas, dr.J.Juočas, K.Kaminskas, doc.E.Kelbauskas, Č.Klimas, J.Kutkevičius, R.Minelga, A.Paršeliūnas, V.Pšemeneckas, prof. A.Purtokas, V.Ruseckas, R.Šiugžda, R.Šleivys, L.Urbanavičius, doc.V.Vaškelis, prof.D,Venskutonis, A.J.Venslauskas, G.Vislavičius, prof. V.Zykas.

II chirurgijos klinikos ištakos – 1920 m. Vienas iš įkūrėjų ir pirmųjų chirurgijos disciplinos dėstytojų buvo Juozas Žemgulys. Pirmasis chirurginės katedros ir klinikos vedėjas buvo prof.H.Boitas (1922.07.21 – 1926.04.15). Jis dėstė operacinę chirurgiją, bendrąją chirurgiją ir chirurginę kliniką. Nuo 1926 iki 1939 katedrai ir klinikai vadovavo prof.A.Hagentornas. 1939 m. Medicinos fakulteto taryba reorganizavo chirurgijos katedrą į dvi: Fakultetinės chirurgijos (vedėjas prof.V.Kanauka) ir Hospitalinės chirurgijos (vedėjas prof.V.Kuzma) katedras. Fakultetinės chirurgijos katedra įsikūrė Raudonojo kryžiaus ligoninėje. 1945 m. katedra perkeliama į Kauno klinikas. Katedros vedėju paskiriamas doc.J.Jaržemskas, nuo 1961 m. – doc.J.Karaliūnas. 1971 m. Fakultetinės chirurgijos katedra iš Kauno klinikų perkeliama į Kauno 2-ąją klinikinę ligoninę. Jos vedėju paskirtas doc.J.Platūkis. Nuo 1974 m. iki 1998m. Fakultetinės chirurgijos katedrai vadovavo prof.V.Zykas. 1982 m. katedra pavadinta II chirurgijos katedra, o nuo 1992 m. – II chirurgijos klinika.

Fakultetinės chirurgijos katedroje – II chirurgijos klinikoje įvairiu laikotarpiu dirbo: A.Adukauskas,  doc. J.Babravičius,  doc. G.Barauskas, doc.D.Bumblys, doc. K.Jocius, A.Maštaras, doc.D.Pavalkis, doc. J. Platūkis, doc. A.Radavičius, doc.Ž.Saladžinskas, doc.Č.Sinkevičius, doc.A.Striukaitis, R.Šiugžda, doc.A.Tamelis, doc.D.Venskutonis, prof.R.Žebrauskas,

Įvado į chirurgiją ir operacinės chirurgijos katedrai nuo 1922.07.01 3.5 mėn. vadovavo prof.J.Dzirnė. Atsistatydinus ir išvykus prof.J.Dzirnei, katedra prijungta prie chirurginės katedros ir klinikos (vedėjas prof. H.Boitas). 1945 m. Raudonojo Kryžiaus ligoninėje įkurta Bendrosios chirurgijos katedra. Jai 1945-1951 ir 1955-1974 m. vadovavo prof.T.Šiurkus. 1951-1955 m. Bendrosios chirurgijos katedros vedėju dirbo iš Maskvos atsiųstas prof.J.Odinovas. 1970 m. katedra perkelta į Kauno 3-ąją klinikinę ligoninę. Mirus prof.T.Šiurkui, katedros vedėju išrinktas doc.V.Vaškelis, dirbęs šį darbą nuo 1974m. iki 1986m. Toliau iki 1993m. katedrai vadovavo prof.A.Purtokas, 1993-1994 m. – doc.J.Pundzius, o nuo 1995 m. iki 1998 m. – vėl prof.A.Purtokas.

Bendrosios chirurgijos katedroje įvairiu laikotarpiu dirbo: dr.K. Adamonis, dr.J.Andriuškevičius, dr.G.Bachmackis, dr.S.Bradulskis, dr.G.Česnauskas, prof.J.Dauderys, M.Dubinskas, A.Genys, A..Jacynas, J. Jocius, dr. J. Juočas, doc.E.Kelbauskas, V.Kondrackas, doc.R.Kuzmaitė, A.Liutkus, dr.I.Marchertienė, A.Mickys, I.Oleka,  doc.J.Platūkis, doc.S.Pranckevičius, V. Pšemeneckas, doc.J.Pundzius,  doc.A.Radavičius, doc.V.Steponavičius, doc.J.Šošas, prof.T.Šiurkus, doc.V.Vaškelis.

Klinikoje dėstomas bendrosios chirurgijos pagrindų kursas MF studentams, chirurginių ligų kursas OF studentams, chirurginė slauga SF kurso studentams bei pirmoji pagalba MF,  OF ir VSF kursų studentams.  Medicinos fakultete įdiegus probleminį mokymąsi, bendrosios chirurgijos pagrindų  disciplina  paskirstyta  penkiuose  2 ir 3 kurso modulių programose. Pagrindinis bendrosios chirurgijos pagrindų kursas dėstomas profesinės kompetencijos modulyje

Podiplominių studijų metu doktorantai ir rezidentai gali pasirinkti jiems aktualias bendrosios chirurgijos  srities programas. Lietuvos gydytojams klinikoje organizuojami tobulinimosi kursai laparoskopinės chirurgijos, enterinės mitybos, ūminių pilvo chirurginių ligų bei išvaržų klausimais.

Mokslinio darbo tema: Ūminės chirurginės agresijos ypatumai ir jos prevencija senyviems pacientams  (kliniko morfologiniai tyrimai).

Bendrosios chirurgijos klinika bendradarbiauja su JAV Wayne valstijos universiteto medicinos mokykla (Detroitas), Austrijos (Graco), Belgijos (Gento), Danijos (Kopenhagos), Švedijos (Malmės, Lundo), Vengrijos (Szegedo), Vokietijos (Frankfurto, Haidelbergo) universitetų bei Lenkijos (Krokuvos, Bialystoko, Bydgošč) medicinos akademijų chirurginėmis klinikomis, Vokietijos (Bioblingeno) krašto ligonine, Lenkijos SPEN draugija. Daugelis klinikos darbuotojų yra vokiečių chirurgų, Europos chirurgų, Europos virškinamojo trakto chirurgų ir kitų draugijų nariai.

LSMU Bendrosios chirurgijos klinika
(8 37) 306059 donatas.venskutonis@lsmuni.lt
Josvainių 2, Kauno klinikinė ligoninė II aukštas
Prof. Donatas Venskutonis
Bendrosios chirurgijos klinikos vadovas
Visi kontaktai