Geno-aplinkos sąveika jungianti mažos trijodtironino koncentracijos sindromą ir kardiovaskulinės ligos baigtis (GET-VASC)

< Grįžti

Projekto pavadinimas: Geno-aplinkos sąveika jungianti mažos trijodtironino koncentracijos sindromą ir kardiovaskulinės ligos baigtis (GET-VASC)

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Tyrėjų gebėjimo stiprinimas

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-060

Projekto trukmė: 2012-10-02 / 2015-09-30

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė: 397 196,33 Eur

Santrauka: Mirtingumo dažnis Lietuvoje yra tarp didžiausių Europoje ir mirtingumas nuo širdies-kraujagyslių ligų siekia apie 56 proc. nuo bendro mirtingumo. Pacientams, persirgusiems MI ar insultu, dažnai pasireiškia depresijos simptomai, nuovargis, pablogėjusios kognityvinės funkcijos ir visa tai blogina su sveikata susijusią gyvenimo kokybę. Modifikuojamų veiksnių ir biožymenų, kurie veikia tiek mirtingumą, tiek gyvenimo kokybę po ūmių kardiovaskulinių įvykių, atradimas yra svarbus uždavinys siekiant suprasti ir pagerinti kardiovaskulinės ligos baigtis, todėl Lietuvos sveikatos mokslų universitetas kartu su mokslinio tyrimo vadovu prof. Robertu Bunevičiumi teikia aukšto tarptautinio lygio projektą „Geno-aplinkos sąveika jungianti mažos trijodtironino koncentracijos sindromą ir kardiovaskulinės ligos baigtis (GET-VASC)“. Šio projekto tikslas yra nustatyti, ar su skydliaukės ašimi susijusių genų polimorfizmas, sąveikaujant su aplinkos veiksniais, veikia skydliaukės hormonų koncentracijas, išgyvenamumą ir gerą savijautą ligoniams, patyrusiems didžiuosius kardiovaskulinius įvykius. Šiuo tikslu planuojama ištirti ligonius po ūminio MI ir ligonius po insulto vienmomentiniu bei perspektyviniu tyrimu, įvertinti klinikinius, psichologinius, endokrininius, aplinkos ir genetinius veiksnius. Tyrimo vieta – LSMU ir jo klinikos, didžiausias medicinos centras Lietuvoje, aprūpindamas moderniomis moksliniams tyrimams reikalingoms priemonėmis ir gydymo galimybėmis prisidės prie šio projekto sėkmės. Šis projektas taip pat sudarys farmakogenetinį pagrindą naujiems klinikiniams tyrimams, nagrinėjantiems endokrininių, kardialinių ir mitybos intervencijų taikymą ligoniams po ūminio miokardo infarkto ar insulto.