Inauguruotas naujasis tarptautinis LSMU mokslinis žurnalas MEDH-EECA

2022-11-10
< Grįžti

Lapkričio 8 d. LSMU Emanuelio Levino centre vyko naujo tarptautinio mokslinio žurnalo, skirto medicinos ir kitų sveikatos mokslų studijų kokybei, inauguracijos renginys. Inauguracijoje dalyvavo per 40 dalyvių iš mūsų universiteto, o taip pat svečiai, projekto partneriai iš Kišiniovo, Moldovos valstybinio medicinos ir farmacijos universiteto.

Ketvirtasis Universiteto žurnalas

Iki šiol mūsų universitetas buvo įkūręs ir reguliariai leido tris mokslo žurnalus – „Medicina“, „Veterinarija ir zootechnika“, „Nursing Education, Research and Practice“. Taigi nuo 2022 metų buvo pradedamas publikuoti ir ketvirtasis žurnalas: MEDH-EECA – Journal of Medical and Health Sciences Education for Eastern Europe and Central Asia (liet. Rytų Europos ir Centrinės Azijos medicinos ir sveikatos mokslų studijų žurnalas).

Šis recenzuojamas mokslinis ir praktinis žurnalas įkurtas vykdant ERASMUS+ KA2 projektą „ Ekspertinio vertinimo instrumentų ir tikslų medicinos ir sveikatos studijoms sukūrimas“ (projekto vadovas prof. Linas Šumskas). Projekto pagrindinis tikslas – skatinti universitetų bendruomenes siekti aukštos studijų kokybės ir aktyviai dalyvauti vertinant studijų kokybę ir ją užtikrinant. Minėtas projektas buvo pradėtas 2019 metais, baigiasi 2022 metų pabaigoje. Projekte dalyvauja 7 šalys (14 universitetų) – Lietuva, Bulgarija, Sakartvelas, Baltarusija, Moldova, Kazachstanas, Tadžikistanas.

2022 metais buvo išleisti du MEDH-EECA žurnalo numeriai. Naujojo žurnalo redakcijai lygiomis teisėmis vadovaus trijų šalių atstovai – prof. Ramunė Kalėdienė (Lietuva), prof. Levan Metreveli (Sakartvelas), prof. Antoniya Yanakieva (Bulgarija). Redkolegiją sudaro 14 universitetų atstovai, tarp jų ir redkolegijos pirmininkas prof. Linas Šumskas. Įsteigiant ir rengiant žurnalą daug pastangų įdėjo LSMU Akademinės leidybos skyriaus vadovė Asta Valuckytė-Ūsienė bei skyriaus darbuotojai.

Tikimasi, kad SPRING projekto metu įsteigtas žurnalas ir pasibaigus projektui sėkmingai tęs sveikatos, medicinos studijų krypčių universitetų gebėjimų stiprinimo veiklą, skatins mokslinius tyrimus studijų kokybės vertinimo srityje.

MEDH-EECA žurnalo straipsnius galima peržiūrėti prisijungus prie jo tinklalapio https://lsmu.lt/leidiniai/mokslo-zurnalai/medh-eeca/​.

Akimirkos