Kviečiame karo tarnybą atlikusius studentus teikti prašymus dėl sumokėtos studijų kainos dalies  kompensavimo

2024-01-11
< Grįžti

Primename, kad studentai, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę bazinius karinius mokymus prieš pradėdami studijas ar studijų metusiekiantys gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studijų centro vyresniąją specialistę dr. Jurgitą Dailidavičienę ir pranešti apie atliktą karo tarnybą bei pateikti tai liudijančius dokumentus.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 10 d. duomenis apie Jus pateiks Valstybiniam studijų fondui. Į sąrašą bus įtraukiami asmenys, kurie atitinka visas šias sąlygas:

  • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigęs studijas;
  • nuolatinę privalomąją pradinę tarnybą (trukmė 9 mėn.) ar bazinius karinius mokymus (trukmė 70–90 d.) baigė prieš pradėdami studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
  • studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
  • karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
  • visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
  • neturi akademinių skolų.

Atkreiptinas dėmesys, kad įsigaliojus 2015 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nuostatoms, asmenims, atlikusiems karo tarnybą, panaikinta lengvata gauti kompensaciją, todėl asmenys, pradėję karo tarnybą po 2015 m. balandžio 21 d., neturi teisės gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos.

2024 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie laikotarpiu nuo 2022 m. spalio 16 d. iki 2023 m. spalio 15 d. baigė:

  • pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju – baigus pirmąją pusę studijų programos);
  • studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – baigus antrąją pusę studijų programos);
  • antrosios pakopos studijas.

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

Dėl kilusių klausimų prašome kreiptis į LSMU Studijų centro vyresniąją specialistę dr. Jurgitą Dailidavičienę tel. 8 620 23302 arba el. paštu jurgita.dailidaviciene@lsmu.lt