16-asis JPIAMR-ACTION 2023 m. kvietimas

< Grįžti

Kvietimo tema

Inovatyvūs metodai, įrankiai ir technologijos antimikrobinio atsparumo diagnostikai ir monitoringui (Development of innovative strategies, tools, technologies, and methods for diagnostics and surveillance of antimicrobial resistance)

Paraiškos priimamos:Trumposios paraiškos iki 2023 m. kovo 7 d. (15 val. Lietuvos laiku)
Išsamiosios paraiškos iki 2023 m. liepos 4 d.
Rekomenduojama projektų trukmė:iki 3 metų
Kvietimo biudžetas:~ 19 mln. Eur, LMT indėlis – iki 150 000 Eur. 
Vieno projekto biudžetas:iki 100 000 Eur

KVIETIMO NUOSTATOS

  • Finansuojamos mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos.
  • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
  • Tyrėjas gali teikti tik vieną paraišką kaip projekto vadovas arba kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
  • Pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis projekte – ne mažiau kaip 20 val./mėn.
  • Skatinamas galutinių vartotojų, suinteresuotų šalių ir kompanijų dalyvavimas.
  • Paraiškos gali būti orientuotos į vieną ar kelis „Viena sveikata“ principus: žmogaus sveikata, gyvūnų sveikata, augalai, maistas, aplinka.
  • Paraiška turi atitikti bent vieną kvietimo teminę sritį.
  • Privaloma užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų.

KVIETIMO TEMINĖS SRITYS

  • Nauja arba patobulinta esama diagnostika, įskaitant slaugos diagnostiką, kuri padėtų sumažinti antimikrobinių medžiagų naudojimą arba parinkti veiksmingiausią antimikrobinį gydymą;
  • Vienos sveikatos principus atliepiančios antimikrobinio atsparumo ir antimikrobinių preparatų naudojimo stebėjimo strategijos, technologijos ar metodai arba duomenų naudojimo strategijos.
VERTINIMO KRITERIJAIPROJEKTŲ KONSORCIUMAI
Vertinama pagal konkrečius kriterijus kiekviename paraiškų teikimo etape:
– Kokybė (trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų vertinimo etapuose vertinami tie patys kriterijai);
– Poveikis (trumpųjų paraiškų vertinimo etape vertinami 3 kriterijai, išsamiųjų – 5 kriterijai);
– Įgyvendinimo kokybė ir efektyvumas (trumpųjų paraiškų vertinimo etape vertinami 4 kriterijai, išsamiųjų – 9 kriterijai).

Kiekvienas kriterijus vertinamas pagal 5 balų sistemą. Tinkamos finansuoti paraiškos turi surinkti ne mažiau nei po 3 kiekvieno kriterijaus balus. Minimalus balų skaičius 9, maksimalus – 15.
Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip trijų reikalavimus atitinkančių šalių (iš jų mažiausiai 2 ES ar asocijuotos šalys);
– Projektų konsorciumuose skatinamas besivystančių šalių, įmonių dalyvavimas;
– Konsorciumo koordinatorius būtinai turi būti tik iš kvietime dalyvaujančios šalies;
– Galimas partnerių, kurie patys užsitikrina lėšas projekto veikloms vykdyti, dalyvavimas, tačiau jų skiriamas biudžetas negali sudaryti daugiau nei 30 % viso projekto biudžeto.

Norinčių teikti paraiškas prašome iki š. m. vasario 22 d. pateikti siūlymą dėl projekto LSMU PDVS sistemoje

Paraiškos teikimo platforma
Partnerių paieškos platforma

16-asis JPIAMR-ACTION 2023 m. kvietimas

Plėtros tarnyba
A. Mickevičiaus gatvė 7, Kaunas, Lietuva
+370 37 409 746 pletra@lsmu.lt
203–205 kab.
Jolita Sabalienė
Plėtros tarnybos vadovė
+370 37 361 805 jolita.sabaliene@lsmu.lt
A. Mickevičiaus g. 7, 204 kab.