Instituciniame šalies Universitetų reitinge – LSMU šuolis

2022-05-13
< Grįžti

Džiugios naujienos Universitetui: žurnalo „Reitingai“ aštuntajame instituciniame šalies universitetų reitinge Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) – ne tik geriausiųjų valstybinių universitetų penketuke, bet ir pagal surinktų taškų skaičių pakilo į trečią vietą.

Instituciniame reitinge universitetai šiemet buvo vertinami pagal 39 parametrus penkiose srityse: mokslo, meno/sporto veikla ir personalo pasiekimai (25 galimi taškai); alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai (25 g. t.); studentai ir studijos (25 g. t.); konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje (15 g. t.); esamas ir ateities akademinis personalas (10 g. t.). Iš viso buvo galima surinkti 100 taškų.

Kuriose srityse Universitetas išsiskyrė iš kitų šalies aukštųjų mokyklų?

Aukščiausius įvertinimus LSMU gavo pagal alumnų kuriamos pridėtinės vertės ir darbdavių vertinimą – (22,7 t.) ir pagal studijų bei studentų kriterijus (22,7 t.).

Tarp aukštai įvertintų atskirų sričių parametrų – gamtos mokslų, medicinos, sveikatos, žemės ūkio srities įskaitytų formaliojo vertinimo mokslo darbų rezultatai, darbdavių vertinimai, kiek alumnų žinios ir gebėjimai atitinka įmonės poreikius. 

Taip pat tarp vertintų parametrų – tokie duomenys, kaip itin žemas (0,7 proc.) pernai baigusių ir per 9 mėn. neradusių darbo alumnų santykis su visais universiteto alumnais, priimtų gabiausių abiturientų skaičius (52,1 t.), įstojusiųjų pirmu pageidavimu dalis, palyginti su visais priimtaisiais (36,7 t.) gaunančiųjų valstybės finansavimą studijoms dalis tarp visų priimtųjų (45,9 t.) , ir pan.

Vertinant universitetų mokslo veiklą, atsižvelgta ir į tai, kiek dėstančio akademinio personalo atstovų pastaraisiais metais yra gavę nacionalinių mokslo premijų. Universiteto mokslininkai vien ketverius pastaruosius metus iš eilės pelno prestižines Lietuvos mokslo premijas, o iš viso šiomis premijomis yra apdovanoti 9 kartus.

Šiųmečiame universitetų reitinge LSMU lyderiavo pagal alumnų atlyginimų dydį praėjus vieneriems metams po baigimo (2219 eurų). Taip pat vienas žemiausių studentų nubyrėjimo rodiklis – tik 4,7 proc. bakalauro ir vientisųjų studijų studentų.

Reitingo sudarytojai išskyrė, jog LSMU yra lyderis medicinos ir žemės ūkio moksluose, ir, kitaip nei likusieji vertinti valstybiniai universitetai, yra specializuotas universitetas.

Pasak LSMU prorektoriaus studijoms prof. Kęstučio Petrikonio, pokyčiai šiųmečiame instituciniame universitetų reitinge atspindi nuoseklų, kryptingą pastarųjų keleto metų LSMU bendruomenės darbą atsižvelgiant į strategines Universiteto veiklos kryptis, išsikeltus tikslus, atidžiai stebint rezultatus, vertinant savo galimybes ir ieškant naujų.Universitetas itin nuosekliai stiprina savo pozicijas tarptautiškumo srityje. Gerus rezultatus lemia ir tai, jog visų vientisųjų, pirmosios ir antrosios pakopos LSMU studijų programų rengiami specialistai šalies darbo rinkoje – itin paklausūs, jų poreikis didelis, o juos ruošdamas Universitetas palaiko glaudžius ryšius su darbdaviais ir atsižvelgia į jų poreikius.

„Svarbu ir tai, jog šių metų universitetų reitingui pasirinkti objektyvūs vertinimo kriterijai, kurių neįmanoma interpretuoti dviprasmiškai. Būtų gerai, kad šie kriterijai ir ateityje būtų panašūs, stabilūs, nes kasmet juos keičiant, universitetų pažangą objektyviai išmatuoti sudėtinga“, – pastebėjo prof. K. Petrikonis.

Pernai ir šiemet LSMU aukštas pozicijas užėmė ir ne viename tarptautiniame reitinge.