Istorinė sutartis: Kauno universitetai jungia jėgas unikaliai bendradarbystei

2022-05-25
< Grįžti

Kaune veikiantys universitetai vienijasi unikaliai iniciatyvai. Pirmą kartą pasirašoma itin plataus užmojo sutartis, numatanti glaudų bendradarbiavimą mokslo, studijų ir praktikos srityse tarp keturių aukštųjų mokyklų: Lietuvos sveikatos mokslų (LSMU), Kauno technologijos (KTU), Lietuvos sporto (LSU) ir Vytauto Didžiojo (VDU) universitetų.

Šiuo žingsniu siekiama spartinti mokslo ir naujų technologijų sklaidą visuomenėje, stiprinti miesto akademinę bendruomenę ir Kauno kaip tarptautinio studentų miesto įvaizdį.

Keturi universitetai keisis mokslo ir technologine informacija, kartu rengs ir įgyvendins mokslo tyrimų ir kitų sričių projektus, drauge kurs mokslinę produkciją, dalyvaus mokslo ir kituose renginiuose.

Kaune veikiančių universitetų bendradarbiavimas itin plačias tobulėjimo galimybes atveria šių aukštųjų mokyklų studentams.

Pasirenkamųjų tarpuniversitetinių studijų dalykų/modulių forma leis jaunimui laisvai rinktis dominančius dalykus ir kituose Kauno universitetuose, net jei tos disciplinos tiesiogiai nesusijusios su studijų programa. Išklausiusiems tokį pasirenkamąjį studijų dalyką/modulį studentams rezultatai būtų įskaitomi universitetų studijų reglamentuose numatyta tvarka.

Pirmuosius pasirenkamuosius tarpuniversitetinius dalykus/modulius studentai galės pasirinkti jau šio semestro pabaigoje, ir nuo kitų mokslo metų rudens semestro kibti į nauja patirtimi ir žiniomis praturtintus mokslus.

Taip pat numatyta sukurti jungtinį studijų modulį, skirtą miesto, regiono iššūkiams spręsti, veiklas ir iniciatyvas viešinti visuomenei. 

„Lietuvos universiteto šimtmečio metai Kaune veikiantiems universitetams – ne tik simbolinė sukaktis, bet ir proga atsigręžti į ištakas, įprasminti gautą stiprų paveldą. Anuomet mokytis Lietuvos universitete buvo garbė, universitetas buvo svarbus Kauno ir Lietuvos  intelektualinis centras.

Šiandien pasauliniai pokyčiai iš jaunosios kartos reikalauja ne tik plataus akiračio, puikių profesinių žinių, bet ir kritinio mąstymo, atsakingumo, gebėjimo spręsti sudėtingas problemas, mokytis visą gyvenimą, gebėti bendradarbiauti. Tad prisimenant savo šaknis, šiandien sujungti Kauno mieste veikiančių universitetų akademines, mokslines pajėgas, ugdyti stiprią, išprususią jaunų specialistų kartą mums yra ir garbė, ir priedermė“, – sakė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius prof. Rimantas Benetis.

„Minint Lietuvos universiteto įkūrimo Kaune šimtmetį, labai svarbu prisiminti ir įvertinti ilgą ir itin nelengvą kelią į tai, ką turime šiandien. Šimtų Lietuvos ir kitų šalių iškiliausių protų, kūrusių ir stačiusių šį universitetą, mokslinusių Lietuvos bei kitų kraštų žmones, indėlis įpareigoja mus tęstinumui ir tampa atspirties tašku ateities siekiams. Šiandien universitetų bendrystė augina Kauną, suteikia didesnes galimybes ir platesnes perspektyvas, leidžia jaunajai kartai dalintis visų Kauno universitetų patirtimis“, – teigė Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Juozas Augutis.

„Iš tiesų džiugi akimirka. Sutelkti jėgas stiprinant regioną bei šalies pramonę laikau vertingu ir tikrai Lietuvos universiteto šimtmetį įprasminančių mūsų žingsniu. Visada pasisakiau už bendradarbiavimą bei jungtines veiklas, atotrūkio ir konkurencinės kovos keitimą susivienijimu vardan bendrų tikslų, kurių šiai dienai turime išties daug“, – apie universitetų bendradarbiavimo svarbą kalbėjo KTU rektorius prof. Eugenijus Valatka.

Šia sutartimi dar labiau įtvirtiname Kauno, kaip akademinio miesto, įvaizdį. Nors bendradarbiavimas tarp Kauno universitetų vyko ir iki šiol, tačiau dar kartą parodome, kad akademinėms bendruomenėms svarbu dalytis mokslo ir studijų naujovėmis, kurti kuo patrauklesnę akademinę aplinką įvairių sričių studentams, kartu spręsti aukštojo mokslo iššūkius. Nuo šiol galėsime pasiūlyti platesnę studijų įvairovę esamiems ir būsimiems universitetų studentams, sieksime pritraukti kuo daugiau norinčių studijuoti iš užsienio šalių. Tikiuosi, kad Kauno universitetų bendradarbiavimas bus postūmis ir kitų šalies aukštųjų mokyklų glaudesniam bendradarbiavimui“, – teigė Lietuvos sporto universiteto rektorė prof. Diana Rėklaitienė. 

Kaune veikiantys universitetai įvairiais lygiais bendradarbiauja jau ne vienerius metus; tarp žinomiausių ankstesnių bendrų iniciatyvų – gabių mokinių ugdymo programa, KTU, LSMU, VDU ir Lietuvos energetikos instituto jungtinių mokslininkų grupių finansavimo projektai.  Vis dėlto pastaroji bendradarbiavimo sutartis išskirtinė, nes aprėpia visų Kauno miesto universitetų bendras veiklas studijų, mokslo projektų, viešosios komunikacijos srityse.