Jubiliejinėje Gyvulininkystės instituto šventėje pasidžiaugta laimėjimais 

2022-10-10
< Grįžti

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas iškilmingai pažymėjo veiklos 70-metį. Nors pavadinimas ir pavaldumas keitėsi, visus šiuos dešimtmečius institutas stipriai ir nuosekliai puoselėjo ūkinių veisimo, gyvūnų mitybos, reprodukcijos, ekologijos mokslo sritis, išliko autoritetingas žemės ūkio institucijų bei žemdirbių partneris ir konsultantas.

Apžvelgti laimėjimai, sveikinta ir linkėta

Su solidžia sukaktimi akademinę instituto bendruomenę praėjusią savaitę surengtoje šventėje pasveikino būrys garbių svečių: Universiteto vadovai, Seimo nariai, ministerijų, mokslo įstaigų, savivaldybės atstovai.

Pradėdamas šventines iškilmes, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) rektorius prof. Rimantas Benetis pabrėžė, kad Gyvulininkystės instituto veikla yra svarbi ne tik mūsų Universitetui, bet ir šalies žemės ūkiui.Todėl visada bus skiriamas didelis dėmesys Instituto mokslinės bei kitų veiklų stiprinimui. Gyvulininkystės institutas šalia savo pagrindinės veiklos gyvūnų mitybos, veisimo, ekologijos tyrimų srityse atlieka svarbią nacionalinių gyvūnų veislių genetinių išteklių saugojimo darbą. Nemažas dėmesys skiriamas kultūros paveldo – Baisogalos dvaro-sodybos puoselėjimui

LSMU Gyvulininkystės instituto direktorius dr. Artūras Šiukščius apžvelgė Instituto veiklos, augimo ir laimėjimų dešimtmečius, kurie buvo glaudžiai susiję su šalies gyvulininkystės raida.

LSMU rektoriaus, LR Seimo, Žemės ūkio ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Radviliškio rajono savivaldybės padėkos raštais apdovanoti šie Gyvulininkystės instituto darbuotojai: dr. V. Juškienė, dr. R. Šveistienė, dr. R. Nainienė, dr. V. Uchockis, dr. R. Juška, G. Šarauskas, S.Čepaitienė ,dr. S. Bliznikas, dr.  A. Račkauskaitė,  dr. R. Juodka, habil .dr, V.Pileckas, dr. V. Razmaitė, dr. J. Jatkauskas, V. Švirmickienė.

Šventinio renginio metu išsakyta daug sveikinimų ir padėkos žodžių.

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis pabrėžė Instituto svarbą ir indėlį į gyvulininkystės srities stiprinimą Lietuvoje.

Ilgametė buvusi Gyvulininkystės instituto direktorė dr. Violeta Juškienė prisiminė savo darbų pradžią 2001-aisiais, problemas, kurias teko spręsti.

„Visų Instituto darbuotojų bendras ir profesionalus darbas, Instituto misijos suvokimas ir tikėjimas atliekamų darbų svarba padėjo įveikti visus sunkumus, už tai nuoširdžiai dėkoju. Per tuos metus teko sutikti daug nuostabių žmonių – iš mokslo bendruomenės, politikų, valstybės tarnautojų, verslininkų ir ūkininkų, kurie padėjo, kurių dėka augome, tobulėjome ir judėjome į priekį. Šiandien naujas laikotarpis diktuoja naujus uždavinius, linkiu energijos, ryžto ir didžiulės sėkmės“, – kalbėjo dr. V. Juškienė.

Už bendradarbystę padėkojo ir tarmiškai

Žemės ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento direktorė dr. Virginija Žoštautienė su nostalgija prisiminė savo jaunystės ir darbo metus Baisogaloje, kai Gyvulininkystės institute buvo parengta ir apginta disertacija, užsimezgė šilti, kolegiški santykiai.

Jauna mokslininkė, ką tik sėkmingai baigusi doktorantūros studijas ir  apgynusi daktaro disertaciją, dr. Alma Račkauskaitė džiaugėsi galimybe dirbti puikiame mokslininkų kolektyve, ir kartu su kitais jaunaisiais mokslo darbuotojais padėkojo esamam ir buvusiems direktoriams V. Juškienei ir J. Jatkauskui. 

Su garbia sukaktimi mokslo įstaigos atstovus sveikino gausus svečių būrys.

Bendrovės „Pieno tyrimai“ direktorė  Laima Urbšienė pabrėžė, kad Instituto mokslininkai stipriai prisidėjo prie įmonės įkūrimo ir aukštos kokybės šių dienų tyrimų.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro vadovė Redvita Četkauskienė dėkojo už puikų  bendradarbiavimą, bendrovės „Biržų Žemtiekimas“ direktorius Saulius Silickas džiaugėsi, kad kartu su Institutu dalyvauja diegiant inovatyvias technologijas. Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinio skyriaus vedėjas Mindaugas Valiulis pabrėžė bendradarbiavimo svarbą ir džiaugėsi bendromis pastangomis saugant kultūros paveldą.

Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis  ir Radviliškio rajono Žemės ūkio skyriaus vedėjas Alfredas Juozapavičius džiaugėsi kad dėl Instituto veiklos  Baisogalos dvaro rūmų ansamblis yra puikios būklės, atviras bendruomenės reikmėms, jame organizuojami kultūros renginiai, koncertai, parodos, varžybos.

Sulaukta ir tarmiškai išsakyto sveikinimo: Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Marijus Kaktys susirinkusius pasveikino žemaičių kalba ir juokais prašė mokslininkų susitelkti į tyrimus, kurie įrodytų, kad karvės nėra tokios didelės aplinkos teršėjos, kaip kad dabar teigiama.

Šventės akimirkos

Institutas – gyvulininkystės mokslo ir praktikos autoritetas

Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos institutas įsteigtas 1952 m. ir tais pačiais metais spalio 1 d. pradėjo veiklą Vilniuje. Į Baisogalos dvaro rūmus – išskirtinės žemės ūkio kultūros židinį – institutas perkeltas po ketverių metų. Institutas ne kartą pertvarkytas, reorganizuotas, keitėsi jo pavadinimas. 2010 -aisiais tapo LSMU padaliniu.

Per instituto veiklos dešimtmečius daug nuveikta gyvūnų veisimo ir imunogenetinių tyrimų, kiaulių veislininkystės, gyvūnų reprodukcijos, mitybos, pašarų tyrimų srityse. Atsižvelgdamas į gyvulininkystės raidos etapus ir jų ypatumus, Gyvulininkystės institutas tyrė ir nuolat teikė gyvulininkams praktikams gyvulių laikymo Lietuvoje mokslines rekomendacijas.

Daug dirbta gyvulių sėklinimo srityje, sulaukta pripažinimo ir užsienyje. Buvo rekomenduojami ir augintojams išaiškinami tinkamesni būdai gyvuliams laikyti tvartuose ir ganyklose, pašarų ruošimo racionai, pramoninių kombinuotųjų pašarų, pašarinių priedų ir premiksų receptai.

Prieš prisijungdamas prie gausios daugiadalykės Universiteto akademinės bendruomenės, Institutas puoselėjo stiprias žemės ūkio mokslinių tyrimų tradicijas, įvairių sričių gyvulininkystės praktines ir teorines žinias. Tapus Universiteto padaliniu, atnaujinta mokslinių tyrimų bazė, infrastruktūra, išaugo akademinių mainų, tarpsritinių mokslo tyrimų galimybės ir įvairovė.

Laukia nauji ir svarbūs darbai

Šiuo metu Gyvulininkystės instituto misija – tarptautinio ir nacionalinio lygio fundamentinių ir
taikomųjų žemės ūkio mokslų srities gyvūnų mokslų krypties mokslinių tyrimų, eksperimentinių darbų plėtra, mokslininkų ir aukščiausios kvalifikacijos specialistų kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu rengimas, lemiantis šalies gyvulininkystės pažangą.
Taip pat – intelektualinio ir istorinio gyvulininkystės mokslo palikimo saugojimas ir puoselėjimas.

„70 metų veiklos jubiliejus mūsų Institutui – puiki proga pasidžiaugti kūrybingais dešimtmečiais, sukūrusiais akademinį mokslo ir praktikos branduolį laukiantiems šiandienos uždaviniams ir iššūkiams, – pabrėžė Gyvulininkystės instituto direktorius dr. A. Šiukščius. – Esame didelio ir stipraus universiteto – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto – sudėtyje. Mus augina visapusė Universiteto parama, pagalba, mokslinis ir intelektualinis potencialas. Kartu mokydamiesi ir sprendžiame aktualias gyvulininkystės problemas ir uždavinius, kuriuos diktuoja dabartinė situacija“.

Direktorius pabrėžė, jog vienas pagrindinių tikslų šiandien yra moksliniai tyrimai, užtikrinantys aktualius vartotojų poreikius, ir gyvulininkystės neigiamo poveikio aplinkai mažinimas.  Šiuo metu  gyvulininkystės plėtrai būtinos naujos technologijos, pagrįstos moksliniais tyrimais, žiniomis ir inovacijomis, todėl Instituto ateityje laukia  nauji ir svarbūs darbai.