Kviečiame dalyvauti atrankoje į LR atstovus Europos komitete prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

2022-12-15
< Grįžti

Teisingumo ministerija skelbia atranką į LR atstovus Europos komitete prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą. 

Pretendentams keliami reikalavimai:

  • žinios ir kompetencija žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje;
  • profesinė patirtis Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą reglamentuojamose srityse;
  • patirtis Komiteto stebėsenos vizitų metu vertinamų objektų (laisvės apribojimo vietų, kuriose asmenų laisvė yra arba gali būti apribota, vadovaujantis valdžios įstaigos sprendimu ar jai paraginus arba su jos pritarimu ar sutikimu) veiklos srityse;
  • bent vienos iš oficialių Europos Tarybos kalbų (anglų arba prancūzų) išmanymas, taip pat antros oficialios kalbos pagrindai.

Daugiau informacijos apie Komiteto veiklą galima rasti Komiteto interneto svetainėje

Asmenys, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2022 m. gruodžio 20 d. (imtinai) turi pateikti:

  • laisvos formos prašymą dalyvauti atrankoje (gali būti pateikiamas el. laiške arba kaip atskiras priedas);
  • gyvenimo aprašymą .docx  formatu pagal pridedamus pavyzdžius anglų ir prancūzų kalbomis;
  • motyvacinį laišką, kuriame būtų trumpai nurodyta, kodėl pretendentas norėtų būti paskirtas atstovu Komitete ir kodėl yra tinkamas eiti šias pareigas.

Reikalavimus atitinkantys pretendentai ne vėliau kaip atrankos pokalbio dieną turės pateikti ir užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančius dokumentus, išduotus akredituotų įstaigų. Daugiau informacijos apie atranką ir reikiamus dokumentus rasite čia.

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, dokumentus turėtų pateikti el. paštu atranka@tm.lt
Kontaktai pasiteiravimui: aurelija.baltikauskaite@tm.lt arba tel. +370 (670) 42 858.

Europos komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą įsteigtas 1987 m.  Šis komitetas yra neteisminis prevencinio pobūdžio mechanizmas, kurio užduotis yra tirti, kaip elgiamasi su asmenimis, kuriems atimta laisvė ir, jei reikia, sustiprinti tokių asmenų apsaugą nuo kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo. Todėl Komitetui suteikta teisė inspektuoti bet kurią valstybių narių jurisdikcijoje esančią asmenų, kuriems valstybės vardu yra atimta laisvė, laikymo vietą.

Komitetą sudaro po vieną narį iš valstybių, Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurių, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, dalyvių. 

Lietuva prie šios Konvencijos prisijungė 1991 m. Šiuo metu prie Konvencijos yra prisijungusios 47 šalys. 

Komiteto narius ketveriems metams renka Europos Tarybos Ministrų komitetas. 

Platesnę informaciją apie Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą veiklą galima rasti čia.