Kviečiame karo tarnybą atlikusius studentus teikti prašymus dėl sumokėtos studijų kainos dalies  kompensavimo

2023-01-20
< Grįžti

Prašymų dėl dalies studijų kainos kompensavimo asmenims, kurie atliko karo tarnybą, priėmimas vyksta iki 2023 m. vasario 7 d.

Studentai, pretenduojantys į šią kompensaciją, dokumentus, patvirtinančius nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos arba bazinių karinių mokymų baigimo faktą, turi pateikti studijų centro vyr. specialistei Jurgitai Dailidavičienei el. paštu: jurgita.dailidaviciene@lsmu.lt iki 2023 m. vasario 7 d.

Studentai, pretenduojantys į šią kompensaciją, turi atitikti šias sąlygas:

  • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigę studijas;
  • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (trukmė 9 mėn.) ar bazinius karinius mokymus (trukmė 70-90 d.) baigė prieš pradėdami studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
  • studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
  • karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos iki 2015 m. balandžio 21 dienos
  • visą studijų laikotarpį ar dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
  • neturi akademinių skolų.

2023 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie laikotarpyje nuo 2021 m. spalio 16 d. iki 2022 m. metų spalio 15 d. baigė:

  • pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos);
  • studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);
  • antrosios pakopos studijas.

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atsakingas asmuo už sumokėtos studijų kainos kompensavimo administravimą:

doc. dr. Jurgita Dailidavičienė, Studijų centro vyresnioji specialistė.

Tel.: +(370) 620 23302; +(370) 685 47251.

El. paštas: jurgita.dailidaviciene@lsmu.lt