Kviečiame teikti siūlymus papildytam LSMU Savianalizės suvestinės projektui

2023-01-11
< Grįžti

Gerbiamieji Universiteto bendruomenės nariai,

pastarąjį mėnesį Universiteto darbo grupės dirbo prie Savianalizės suvestinės ir ją papildė bei atnaujino. Kviečiame Jus peržiūrėti ir pateikti pastabas bei siūlymus jau papildytam suvestinės projektui.

Universiteto savianalizė – sudėtinė kokybės užtikrinimo sistemos dalis. Ji turi atskleisti pagrindinių Universiteto veiklų analizę bei jų tobulinimo perspektyvą. Labai svarbu šiame dokumente išryškinti ir atskleisti Universiteto savitumą.

Universiteto veikla savianalizės suvestinėje aptariama taip, kaip ir bus vertinama – pagal 4 vertinamąsias sritis:

  • valdymas;
  • kokybės užtikrinimas;
  • studijų ir mokslo (meno) veikla;
  • poveikis regionų ir visos šalies raidai.

 LSMU SAVIANALIZĖS SUVESTINĖS PROJEKTAS (PAPILDYTA 2023.01.25)

PASTABOS IR PASIŪLYMAI

Darbo grupė savianalizei atlikti ir savianalizės suvestinės projektui parengti