LSMU studentams skirtos vardinės stipendijos

2023-12-29
< Grįžti

2023/2024 m.m. rudens semestrą konkurso būdu už aktyvią studentišką veiklą ir akademinius pasiekimus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentams paskirtos vardinės stipendijos.

Camelia vardinės stipendijos skirtos Farmacijos fakulteto V kurso studentei Godai Vidmantaitei ir IV kurso studentei Gabrielei Bočkutei.

Vytenio Povilo Andriukaičio vardinės stipendijos skirtos Visuomenės sveikatos fakulteto IV kurso studentei Beatričei Ramanauskaitei, III kurso studentei Gabijai Leščinskaitei ir Medicinos fakulteto VI kurso studentui Benediktui Trumpuliui bei V kurso studentei Rūtai Mikšytei.

Profesoriaus Juozo Kupčinsko vardinė stipendija paskirta Medicinos fakulteto VI kurso studentui Pauliui Valiukevičiui.

Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų fondo vardinės stipendijos skirtos Medicinos fakulteto VI kurso studentei Emilijai Šlajūtei, IV kurso studentui Pauliui Zasčiurinskui, V kurso studentei Eglei Pušinaitytei, II kurso studentei Monikai Marszal ir III kurso studentui Edžiui Bauboniui.

UAB „Magnum Veterinarija“ vardinės stipendijos skirtos Veterinarijos fakulteto V kurso studentei Faustinai Žukaitei ir Gyvūnų mokslų fakulteto III kurso studentei Aistei Šimkevičiūtei.

Veterinarijos farmacijos asociacijos vardinė stipendija paskirta Veterinarijos fakulteto VI kurso studentei Paula Guisado Martinez.

AB „Vilkijos ūkis“ vardinės stipendijosskirtos Veterinarijos fakulteto VI kurso studenteiMiglei Pelėdaitei ir Gyvūnų mokslų fakulteto III kurso studentei Dovilei Mončiunskaitei.

LSMU vardinės stipendijos už pasiekimus plėtojant universiteto tarptautiškumą skirtos studentams Ernest Leonavich (IV kursas) ir Elizabeth Chibwe Musaba (II pakopos studijų II kursas), Medicinos fakulteto studentams Kaj Nicklas Simon Bar (IV kursas), Dianca Le Roux (III kursas), Anne Juliette Cornier (VI kursas) bei Veterinarijos fakulteto studentams Eimear Megan McElligott (II kursas), Niranjan Reju Dinesh (III kursas), Jhony Hajj (IV kursas) ir Livia Grešova (III kursas).

Asociacija Kauno Tauro LIONS klubas, globojanti žmones turinčius negalią ir specialiuosius poreikius, skyrė dvi vardines stipendijas LSMU studentams turintiems negalią. 2023 metais stipendijos paskirtos studentams, kurie aktyviausiai dalyvavo universitetinėse veiklose ir dalinosi savo asmenine patirtimi bei siūlymais.  

Nuoširdžiai sveikiname!