Kraujagyslių chirurgija

Tikslai:

  1. Parengti visapusiškai išsilavinusį, dorą, iniciatyvų, savarankišką, tačiau etiškai atsakingą, kūrybingą, besidomintį mokslo naujovėmis gydytoją specialistą, puoselėjantį demokratiją, gebantį spręsti problemas ir dirbti komandoje; 
  1. Parengti gydytoją specialistą, turintį gydytojo kraujagyslių chirurgo profesinę kvalifikaciją, ir gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe;
Programos valstybinis kodas
7330GX020
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Profesinės rezidentūros studijos
Studijų sritis
Medicinos ir sveikatos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
6 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Gydytojas kraujagyslių chirurgas

Kraujagyslių chirurgijos rezidentūros studijų programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą, ugdanti bendražmogiškąsias vertybes, tobulinanti mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti gydytojo kraujagyslių chirurgo profesinę kvalifikaciją. 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 396
Darbo krūvis valandomis 10586
Kontaktinio darbo valandos 9266
Savarankiško darbo valandos 1320

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Doc. Linas Velička
Kraujagyslių chirurgijos rezidentūros programos koordinatorius