Neurochirurgija

Tikslas – parengti visapusiškai išsilavinusį dorą, iniciatyvų, kūrybingą, besidomintį naujovėmis ir pasiruošusį savarankiškam mokymuisi bei gilesnių profesinių įgūdžių įgijimui gydytoją specialistą, gebantį spręsti problemas, analitiškai ir kritiškai mąstyti, dirbti komandoje.

Parengti gydytoją specialistą, turintį gydytojo neurochirurgo profesinę kvalifikaciją, gebantį savarankiškai teikti kompetentingą visų neurochirurgijos sričių pagalbą bei vykdyti neurochirurginių ligų ir traumų prevenciją Neurochirurgo medicinos normos nustatytose ribose: planuoti, organizuoti ir atlikti būtinus specializuotai neurochirurginei pagalbai veiksmus, kūrybiškai apjungti teorines žinias ir supratimą bei praktiškai juos pritaikyti sprendžiant neurochirurginių ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos bei reabilitacijos klausimus. 

 

 

Programos valstybinis kodas
7330GX024
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Profesinės rezidentūros studijos
Studijų sritis
Medicinos ir sveikatos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
6 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Gydytojas neurochirurgas

Neurochirurgijos rezidentūros programa yra taikomojo pobūdžio universitetinių studijų programa, orientuota į praktinę veiklą, ugdanti bendražmogiškąsias savybes, tobulinanti mokslinio- tiriamojo darbo gebėjimus ir suteikianti gydytojo neurochirurgo profesinę kvalifikaciją. Baigęs studijas, gydytojas specialistas sugebės valdyti ir apdoroti informaciją, demonstruoti dalykinės srities žinias bei mokslo tiriamojo darbo organizavimo informacinius ir komunikacinius įgūdžius. 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 396
Darbo krūvis valandomis 10586
Kontaktinio darbo valandos 9266
Savarankiško darbo valandos 1320

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
prof. Arimantas Tamašauskas
Neurochirurgijos rezidentūros programos koordinatorius