Skubioji medicina

Tikslas – parengti visapusiškai išsilavinusį, kompetentingą, sąžiningą, dorą, iniciatyvų gydytoją specialistą, kuris:  galėtų teikti skubią pagalbą bet kokio amžiaus pacientams, turimos skubiosios medicinos gydytojo profesinės kvalifikacijos rėmuose, |dirbtų efektyviai ir mokėtų organizuoti darbą skubios pagalbos skyriuje, kūrybingai dirbtų savarankiškai ir komandoje, domėtųsi mokslo naujovėmis ir vykdyti mokslinį-tiriamąjį darbą, mokėtų efektyviai mokytis ir galėtų mokyti kitus,
nuolat tobulėtų tiek profesinėje, tiek bendravimo srityse. 

Programos valstybinis kodas
7330GX036
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Profesinės rezidentūros studijos
Studijų sritis
Medicinos ir sveikatos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
5 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Skubiosios medicinos gydytojas

Skubiosios medicinos rezidentūros studijų programa yra taikomojo pobūdžio, orientuota į praktinę veiklą, ugdanti bendražmogiškasias vertybes. Ją baigus, gydytojui būtų suteikta skubiosios medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją. 

Programos apimtis 

Apimtis kreditais – 330
Darbo krūvis valandomis – 8826
Kontaktinio darbo valandos – 7726
Savarankiško darbo valandos – 1100 

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
prof. Dr. Kęstutis Stašaitis
Skubiosios medicinos rezidentūros programos koordinatorius