Vaikų chirurgija

Tikslas – parengti gydytoją specialistą, turintį gydytojo vaikų chirurgo profesinę kvalifikaciją, gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe, besidomintį mokslo ir praktikos naujovėmis bei siekiantį aukštesnės kvalifikacijos.

 

Programos valstybinis kodas
7330GX041
Studijų rūšis
Universitetinės 
Studijų pakopa
Profesinės rezidentūros studijos
Studijų sritis
Medicinos ir sveikatos mokslai
Studijų kryptis
Medicina
Studijų trukmė
6 metai
Programos vykdymo kalba
Lietuvių
Suteikiama profesinė kvalifikacija
Gydytojas vaikų chirurgas

Programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji ciklai, apimantys teoriją, praktinį darbą ir savarankišką darbą. Privalomieji ciklai orientuoti į gydytojo vaikų chirurgo žinių ir gebėjimų gilinimą chirurgijos, vaikų chirurgijos bei gretimų specialybių: anesteziologijos, vaikų intensyvios terapijos srityje, įgimtų ir įgytų chirurginių ligų klinikinės, laboratorinės, radiologinės diagnostikos, medikamentinio ir chirurginio gydymo bei profilaktikos žinių, gebėjimų ir įgūdžių įsisavinimą. Pasirenkamieji ciklai skirti gilintis į vieną kurią nors siaurą vaikų chirurgijos sritį 

 Gydytojas specialistas, baigęs studijas pagal vaikų chirurgijos specialybės rezidentūros studijų programą, gali teikti sveikatos priežiūros paslaugas vaikų chirurgo medicinos normoje nurodytose ribose. Taip pat gydytojas vaikų chirurgas gali dirbti mokslinį-tiriamąjį ir pedagoginį darbą aukštojo mokslo institucijose.  

Programos apimtis 

Apimtis kreditais 396
Darbo krūvis valandomis 10586
Kontaktinio darbo valandos 9266
Savarankiško darbo valandos 1320 

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis studijuoti.
Prof. Dalius Malcius
Vaikų chirurgijos rezidentūros programos koordinatorius