Endokrinologijos institutas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Endokrinologijos institutas (EI) buvo įsteigtas1978, o nuo 1994 tapo dabartinės Medicinos akademijos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) dalimi.

Tai Medicinos akademijos (MA) padalinys, įsteigtas tarptautinio ir nacionalinio lygio endokrininės sistemos ligų fundamentiniams, klinikiniams bei epidemiologiniams tyrimams vykdyti bei suteikiantis mokslinę bazę LSMU studentų trečio lygio (doktorantūra) studijoms ir dėstytojų mokslinės kvalifikacijos kėlimui.

Institute veikia dvi laboratorijos – diabeto ir bendrosios endokrinologijos. Pagrindinės veiklos sritys apima fundamentaliuosius ir klinikinius tyrimus biomedicinos mokslų srityje, įskaitant Biologijos (B01) ir Medicinos (B06).

mokslinių darbų kryptys

Šiuo metu vykdomos šios mokslinių darbų kryptys:

Žmogaus reprodukcinę sveikatą prognozuojančių aplinkos ir genetinių veiksnių tyrimai.

Neuroendokrininės reguliacijos ir jos sutrikimų molekulinių mechanizmų ir klinikinių ypatumų tyrimai.

Sergančiųjų cukriniu diabetu registras ir imuninių, genetinių ir aplinkos faktorių įtakos ligos etiologijai, profilaktikai ir gydymo strategijai tyrimai.LSMU Endokrinologijos institute 2020 m. gruodžio 15 d. buvo 4 administracijos ir pagalbinio ūkinio personalo darbuotojai (2,25 etato), 15 mokslo darbuotojų (7,25 etato) (iš jų mokslininkų (1 kviestinis) – 13 (6,0 etatai), ir 6 laborantai (3,25 etatai). Iš viso institute dirbo – 23 žmonės (12,75 etato).

LSMU Endokrinologijos institutas
Eivenių g. 2, Kaunas, Lietuva
+370 37 733 819
Prof. Rasa Verkauskienė
Vaikų ligų ir vaikų endokrinologijos rezidentūros programos koordinatorius
Visi kontaktai