650 kw saulės galios elektrinių įsigijimo projektas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto poreikiams tenkinti

< Grįžti

Projekto Nr. KK-AM-SVV02-0089

Projekto pavadinimas: 650 kw saulės galios elektrinių įsigijimo projektas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto poreikiams tenkinti

Projekto vykdymo laikotarpis: 2022-2024 m.

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto finansavimo suma: 514 789,90 Eur

Bendra projekto vertė: 683 680,86 Eur

 

 

Santrauka. 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros paskelbtos pažangos priemonės 2.1.1. punkto veiklą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ įgyvendino projekto veiklas. Ant devynių Lietuvos sveikatos mokslų universitetas pastatų stogų buvo įrengtos 9 saulės elektrinės:

1. Kardiologijos institutas, Sukilėlių pr. 15, Kaunas, unikalus Nr. 1994-0009-9010;

2. Darželis-mokykla,  Žeimenos g. 106, Kaunas, unikalus Nr. 1997-3009-9013;

3. 4 mokomasis korpusas, Tilžės g. 18, Kaunas, unikalus Nr. 1993-0065-9138;

4. 5 mokomasis korpusas, Tilžės g. 18, Kaunas, unikalus Nr. 1993-0065-9152;

5. 3 bendrabutis, V. Kudirkos g. 19, Kaunas, unikalus Nr. 1997-4008-8013;

6. 4 bendrabutis , J. Lukšos – Daumanto g. 6, Kaunas, unikalus Nr. 1997-8015-5013;

7. 6 bendrabutis, Lampėdžių g. 17, Kaunas, unikalus Nr. 1999-0010-6010;

8. 7 bendrabutis, Lampėdžių g. 15, Kaunas, unikalus Nr. 1999-3011-5012;

9. 9 bendrabutis, Sąjungos a. 5A, Kaunas, unikalus Nr. 1997-9011-0013.

Projektas finansuojamas pagal Klimato kaitos programos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“, patvirtintą priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“, siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir skatinti naudoti atsinaujinančius energijos išteklius.