Projekto pavadinimasMetaiProjekto vadovas
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projektas: ,,Lietuvos moksleivių ir suaugusių gyventojų sveikatos rizikos veiksnių pokyčių COVID-19 pandemijos laikotarpiu vertinimas ir rekomendacijų jų neigiamam poveikiui mažinti parengimas.” Vertinimo ir rekomendacijų Priedai.2022-2023Vilma Kriaučionienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimas2019 09 – 2020 11Deivydas Velička
Pažangios ląstelinės terapijos prototipo, skirto artrito gydymui, vystymas
(NEOSTEM)“
2019 07 – 2020 10Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ projektai
Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektai
Lietuvos pieninių ir mėsinių galvojų populiacijos ir avių bandų veislinės vertės ir produktyvumo didinimas taikant inovatyvias biotechnologijas2017 04 – 2020 04Veterinarijos akademija
ŠVIEŽIAPIENIŲ KARVIŲ IR VERŠELIŲ SVEIKATINGUMO GERINIMAS,
PRODUKTYVUMO DIDINIMAS BEI ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ METANO
DUJŲ EMISIJOS MAŽINIMAS PANAUDOJANT POLIETERIO ANTIMIKROBINĘ
MEDŽIAGĄ – MONENZINĄ
2017 04 – 2020 04Veterinarijos akademija