SARS-COV-2 infekcijos paplitimo Lietuvoje tyrimas serologiniais metodais

< Grįžti

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Vilniaus universitetas vykdo bendrą projektą „SARS-COV-2 INFEKCIJOS PAPLITIMO LIETUVOJE TYRIMAS SEROLOGINIAIS METODAIS”, kuris yra finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos. Šiuo tyrimu bus įvertintas persirgimo SARS-CoV-2 infekcija mastas Lietuvoje ir atsakyta į šiuos klausimus:

  • ar skiriasi užsikrėtimo dažnis skiepytų ir neskiepytų asmenų grupėse?;
  • kaip kinta anti-N IgG lygis praėjus skirtingam laikui po užsikrėtimo?;
  • ar skiriasi anti-N IgG ir anti-S IgG lygio dinamika skirtingo amžiaus asmenų grupėse?

SARS-CoV-2 infekcijos paplitimo įvertinimui bus naudojami serologiniai metodai – nustatomas IgG klasės antikūnų prieš SARS-CoV-2 N ir S baltymus lygis kraujo serume. S baltymas yra viruso paviršiaus glikoproteinas, kuris tiesiogiai dalyvauja viruso sąveikoje su ląstelės receptoriumi. Prieš šį baltymą nukreipti antikūnai (anti-S) gali būti neutralizuojantys ir stabdyti viruso patekimą į ląstelę, todėl S baltymas yra šiuolaikinių vakcinų taikinys, N baltymas yra viruso kapsidės viduje, jis supakuoja viruso genomą. Anti-S IgG aptinkami tiek paskiepytų, tiek persirgusių asmenų kraujyje, o anti-N IgG – tik persirgusių (kadangi N baltymo nėra vakcinų sudėtyje). Taigi, norint įvertinti persirgimo mastą tarp paskiepytų asmenų, tikslinga matuoti anti-N IgG. Neskiepytiems asmenims persirgimą rodo tiek anti-S, tiek anti-N IgG. Šiame projekte visoms tiriamųjų grupėse bus taikomi vienodi tyrimo metodai – bus matuojami abiejų tipų antikūnai. Anti-S IgG nustatymas bus pagalbinis tyrimas, leidžiantis patvirtinti persirgimą neskiepytiems asmenims, ypač praėjus ilgesniam laikui po infekcijos. Serologiniam tyrimui bus naudojamas mikrogardelės metodas, skirtas kiekybiškai nustatyti anti-N ir anti-S IgG kiekį kapiliarinio kraujo mėginiuose.

REZULTATAI

Plataus masto seroepidemiologinis tyrimas suteikė naujų duomenų apie SARS-CoV-2 paplitimą Lietuvoje, juos bus galima palyginti su kitų šalių duomenimis. Įtraukiant į tyrimą skirtingo amžiaus skiepytus ir neskiepytus tiriamuosius, galima įvertinti humoralinio imuninio atsako trukmę šiose tiriamųjų grupėse. Taigi, tyrimo rezultatai turi didelę mokslinę ir praktinę vertę tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Jie leidžia numatyti galimas SARS-CoV-2 plitimo rizikas artėjant naujoms pandemijos bangoms ir planuoti vakcinacijos strategijas, atsižvelgiant į persirgimo mastą.

Tyrimo vykdymui yra gautas Lietuvos bioetikos komiteto leidimas.

Tyrimo vadovas – prof. Mindaugas Stankūnas (tel. +370 37 242 929, el.paštas mindaugas.stankunas@lsmu.lt ).