Žmogaus ir gyvūno transliacinių tyrimų centro sukūrimas

Projekto pavadinimas: Žmogaus ir gyvūno transliacinių tyrimų centro sukūrimas (Ekscelencijų centras)

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2023-07-04 iki 2027-12-31

Projekto vadovas: prof. Vaiva Lesauskaitė

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė: 6 560 000 Eur

Santrauka. Lietuvos sveikatos mokslų universitete siekiama sukurti žmogaus ir gyvūno transliacinių tyrimų centrą, skirtą stiprinti universiteto MTEP kokybę medicinos, biologijos, veterinarijos ir farmacijos kryptyse pritraukiant ir ugdant tyrėjus, didinant nacionalinės ir tarptautinės svarbos mokslo rezultatų skaičių ir pritraukiant išorinį MTEP finansavimą. Įgyvendinant šį projektą ketinama sukurti pažangią mokslinių tyrimų įrangą turintį tyrimų centrą, pritraukti naujus tyrėjus, kelti esamų ir naujų mokslininkų kompetenciją ir vykdyti aukščiausio lygmens MTEP veiklas. Šis projektas prisidės prie Universiteto vykdomų studijų programų stiprinimo, skatins gyvybės mokslų srities verslo ir mokslo bendradarbiavimą bei padidins Universiteto mokslininkų konkurencingumą tarptautiniu mastu, išplės institucijos galimybes pritraukti tarptautiniams ir užsakomiesiems tyrimams skiriamą finansavimą.

Projektas finansuojamas iš valstybės biudžeto asignavimu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų lėšų pagal programos „Universitetų ekscelencijos iniciatyva“ pažangos priemonę  Nr. 12-001-01-01-01 „Gerinti mokslo ir studijų aplinką“.