Antivirusinėmis savybėmis pasižymintys filtrai su metalų ir jų oksidų nanostruktūromis (AntiVirus-21)

< Grįžti

Projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718- 05-0018

Projekto pavadinimas: Antivirusinėmis savybėmis pasižymintys filtrai su metalų ir jų oksidų nanostruktūromis (AntiVirus-21)

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-11-03 iki 2023-09-01

Bendra projekto vertė: 297 482,07 Eur

Projekto vadovas: prof. dr. Algirdas Šalomskas

Pagrindinis projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, UAB Altechna R&D (Workshop of Photonics)

Santrauka:  Šio projekto idėja yra sukurti antivirusiniu poveikiu pasižyminčias filtravimo sistemas, kuriose ant lazerio spinduliuote suformuotų stiklo paviršių būtų naudojamos antivirusiniu poveikiu pasižyminčios nanomedžiagų dangos. Projekto tikslas yra susintetinti metalų bei jų oksidų ir heterodarinių nanomedžiagas ir pritaikyti didžiausiu antivirusiniu poveikiu pasižyminčių medžiagų funkcinius paviršius lazeriu formuojamose filtravimo sistemose. Susintetintų medžiagų antivirusinis poveikis bus tiriamas naudojant modelines gyvūninės kilmės virusų padermes giminingas SARS-CoV-2. Atlikus dangų antivirusinius tyrimus bus kuriamas filtro prototipas sudarytas iš lazeriu struktūrizuotų stiklo paviršių su nusodintomis efektyviausių antivirusinių nanomedžiagų dangomis bei kokybiškai ir kiekybiškai ištirtas jo efektyvumas imitacinėmis sąlygomis. Tokie antivirusiniu poveikiu pasižymintys filtravimo sprendimai potencialiai galėtų būti taikomi pvz.: virusais užkrėstų biologinių skysčių arba virusais užteršto įkvepiamo ar iškvepiamo oro valymo sistemų komponentės, kovojant su COVID-19 sukelta pandemija bei prisidedant prie šios ligos gydymo ir prevencijos.

Siekiamas rezultatas: Mokslo straipsniai žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį JIF CA JCR ir sukurtas funkcinio antivirusinio paviršiaus maketas bei antivirusiniu poveikiu pasižyminčio filtro prototipas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.