Daugiapakopis molekulinis skrandžio vėžio tyrimas: kraujyje cirkuliuojančių genetinių, epigenetinių ir mikrobiomo biožymenų profiliavimas (MULTIOMICS)

< Grįžti

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0130

Projekto pavadinimas: Daugiapakopis molekulinis skrandžio vėžio tyrimas: kraujyje cirkuliuojančių genetinių, epigenetinių ir mikrobiomo biožymenų profiliavimas (MULTIOMICS)

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-01-02 iki 2021-12-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Jurgita Skiecevičienė

Bendra projekto vertė:  599 909,85 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

Santrauka: Projekto tikslas – tobulinti LSMU mokslininkų kvalifikaciją vykdant aukšto lygio MTEP projektą biomedicinos srityje, sukuriant daugiapakopiais molekuliniais duomenimis paremtas analizės metodikas, leisiančias gauti naujų, fundamentalių, klinikinėje praktikoje pritaikomų žinių apie skrandžio vėžį ir ikivėžines būkles.

Šis projektas yra pirmasis pasaulyje,

kuris, pasitelkiant daugiapakopę kraujyje cirkuliuojančių genetinių, epigenetinių ir mikrobiomo biožymenų analizę, nustatys biožymenų profilį sergantiems skrandžio vėžiu ir ikivėžinėmis būklėmis bei įvertins šių žymenų tinkamumą neinvazinei ligų diagnostikai, stebėsenai ir prognozei. Įgyvendinant projektą bus atliekami: (i).molekuliniai laisvai cirkuliuojančių vėžinių DNR multi-geninio profilio, (ii).cirkuliuojančių nekoduojančių RNR raiškos ir genetinių pakitimų profilio bei

(iii).kraujo mikrobiomo tyrimai skrandžio vėžiu ir atrofiniu gastritu sergančiųjų audiniuose ir/ar kraujo plazmoje. Tyrimams bus naudojama naujos kartos sekoskaita bei bioinformatinė analizė ir matematinis modeliavimas.

Siekiamas rezultatas: gauti rezultatai bus svarbūs tiek teoriniu – nustatant genetinių, epigenetinių ir mikrobiomo pokyčių reikšmę skrandžio vėžio ir atrofinio gastrito patogenezėje, tiek praktiniu požiūriu, ieškant biožymenų ar jų kombinacijų personalizuotai neinvazinei skrandžio vėžio diagnostikai, navikinio proceso stebėsenai ir/ar prognostikai. Šie rezultatai bus naudingi ateities moksliniams ir taikomiesiems darbams bei pasitarnaus kuriant naujas diagnostikos ir gydymo metodikas. Projekto metu planuojama paskelbti 5 mokslo straipsnius užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.