Eozinofilopietinų įtaka skirtingų eozinofilų potipių aktyvumui sergant astma

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-712-24-0031

Projekto pavadinimas: Eozinofilopietinų įtaka skirtingų eozinofilų potipių aktyvumui sergant astma

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-07-07 iki 2021-08-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas:  prof. dr. Kęstutis Malakauskas

Bendra projekto vertė: 1 770,14 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

Santrauka: Neseniai buvo nustatyta, kad egzistuoja du skirtingi eozinofilų potipiai, tačiau trūksta žinių apie eozinofilopoetinų reikšmę šių potipių aktyvumui sergant astma. Šiuo metu vienintelė tiesiogiai prieš eozinofilus nukreipta gydymo priemonė yra jų skaičiaus mažinimas slopinant brendimą kaulų čiulpuose. Tačiau toks gydymo būdas ne visada efektyvus, nes yra siejamas su atsirandančiais šalutiniais poveikiais bei yra manoma, jog gali skirtingus potipius veikti nevienodai. Todėl siekiama įvertinti šių eozinofilopoetinų poveikį eozinofilų potipiams siekiant galimai priskirti juos konkretiems ląstelių tipams, taip gerinant individualizuoto gydymo perspektyvas.

Tyrimo idėja: eozinofilopoetinai gali nevienodai veikti eozinofilų potipių biologines funkcijas.

Išsikeltas tikslas: ištirti eozinofilopoetinų įtaką skirtingų eozinofilų potipių aktyvumui sergant astma.

Tikslui įgyvendinti suformuluotas uždavinys: įvertinti eozinofilopoietinų IL-3, IL-5 ir GM-CSF įtaką skirtingų eozinofilų potipių migracijai, reaktyvių deguonies formų produkcijai ir transformuojančio augimo faktoriaus beta-1 (TGF-B1) produkcijai sergant astma.

Siekiamas rezultatas:  Iš tiriamųjų periferinio kraujo išskiriami eozinofilai bei atliekamas jų skirtymas į skirtingus potipius. Vertinama eozinofilopetinų IL-3, IL-5 ir GM-CSF įtaka eozinofilų potipių migracijai, ROS produkcijai bei TGF-B1 geno raiškai eozinofiluose.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-12  ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“