Funkcinių žuvų pašaro priedų kūrimas iš gamtinės dumblių biomasės

< Grįžti

Projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-702-10-0004

Projekto pavadinimas: Funkcinių žuvų pašaro priedų kūrimas iš gamtinės dumblių biomasės

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-01-25 – 2023-12-01

Bendra projekto vertė: 299 683,53 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneriai: Gamtos tyrimų centras, Uždaroji akcinė bendrovė „NAUJASIS NEVĖŽIS”

 

Projekto aprašymas: Dėl intensyvėjančios ir neatsakingos žmogaus veiklos blogėja vandens ekosistemų būklė, mažėja biologinė įvairovė, kaupiasi perteklinė dumblių ir melsvabakterių biomasė. Siekiant sumažinti neigiamą poveikį gamtai, reikalingi aplinkai draugiški vandens telkinių užterštumą ir ekologinę būklę gerinantys sprendimai. Šio projekto metu, vandens telkiniuose aptinkama perteklinė Cladophora dumblių biomasė ir fikocianinas, išskirtas iš vandens “žydėjimus” sukeliančių melsvabakterių biomasės, bus naudojami naujų funkcinių žuvų pašarų priedų kūrimui. Melsvabakterių ir makrodumblių surinkimas iš vandens telkinių būtų vykdomas naudojant ES LIFE programos projekto “AlgaeService LIFE” įgyvendinimo metu sukurtais specializuotais prototipais, taip bus užtikrinamas dumblių biomasės tiekimas. Projekto partneriai atliks gamtoje surinktos dumblių ir melsvabakterių  biomasės cheminės sudėties, biologinio aktyvumo ir toksiškumo tyrimus. Sukurta nauja mikrokapsulių technologija, leis papildyti standartinį žuvų pašarą, su kuriuo, greta būtinųjų energetinių medžiagų, žuvų mityba bus papildoma Cladophora biomase ir antioksidaciniu aktyvumu pasižyminčiu  fikocianinu. Bus ištirta sukurto inovatyvaus pašaro priedų įtaka žuvų fiziologinėms funkcijoms, imuninės sistemos būklei in vivo bei žuvies mėsos kokybei. Planuojamas projekto rezultatas – inovatyvūs funkciniai žuvų pašaro priedai, skatinantys ekologišką žuvininkystę  ir padidinantys aukštos kokybės, sveikesnių žuvies produktų gamybą. Be to, projektas prisidės prie efektyvaus gamtinių resursų panaudojimo ir skatins žiedinės ekonomikos taikymą verslinėje žuvininkystėje.

Projekto tiklsas: Sukurti inovatyvų funkcinį pašaro priedą žuvims, naudojant gamtinėse ekosistemose surinktą perteklinę Cladophora makrodumblių biomasę ir iš melsvabakterių biomasės išskirtą fikocianiną

Siekiami rodikliai: Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius – 1 įmonė; Įgyvendinti MTEP projektai  –  1.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“.