Glioblastomomis sergančių pacientų išeičių ir vėžio kamieniškumo žymenų sąsajų tyrimas

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-712-25-0080

Projekto pavadinimas: Glioblastomomis sergančių pacientų išeičių ir vėžio kamieniškumo žymenų sąsajų tyrimas

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-09-02 iki 2022-03-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Giedrius Steponaitis

Bendra projekto vertė: 2 655,26 Eur

 

Santrauka: Glioblastomos (GMB) yra vieni dažniausių pirminių piktybinių žmogaus galvos smegenų navikų. Nepaisant šiuo metu taikomo gydymo, GBM pacientų vidutinis išgyvenamumas tesiekia 15 mėnesių. Manoma, kad GBM heterogeniškumas genetiniu, epigenetiniu ir transkriptomo lygmeniu bei gliomų kamieninės ląstelės (GKL) nulemia neefektyvų GBM gydymą, navikų ataugimą ir didelį pacientų mirtingumą. Šiuo metu žinoma, kad GKL, kurios yra atsparios chemoterapijai bei geba atkurti naviko struktūrą, yra visiškai ar dalinai atsakingos už naviko ataugimą po jo šalinimo. Nepaisant to, iki šiol menkai tyrinėta ar visos GBM turi GKL ar tik jų dalis, ar GKL tipas ir frakcija navike gali turėti įtakos pacientų išeičiai. Šio projekto tikslas– įvertinti GKL parašo svarbą GBM nustatant specifinių genų raiškos pokyčių ir pacientų klinikinių charakteristikų sąsajas. Gautos žinios tyrinėjant ne tik ląstelių linijas tačiau ir pačius navikus operacijos metu paimtus iš žmogaus, prisidėtų ateityje sudarant naujas individualizuotas gydymo schemas vertinant ne tik histologinių ir molekulinių tyrimų duomenis, tačiau ir ląstelinio naviko sąstato informaciją. Atlikti tyrimai neabejotinai turėtų svarų įnašą GBM molekul. klasifikavime, siekiant pritaikyti GBM sutipavimą rutininėje diagnostikoje.

Siekiamas rezultatas:  ES struktūrinių fondų lėšos leistų pasiekti tris pagrindinius uždavinius susijusius tiek su mokslinės problemos spendimu, tiek su studentės kompetencijų ugdymu, tiek ir su duomenų sklaida:

1. Projektas suteiks galimybes studentei ugdyti savo mokslinę kompetenciją mokslininkų komandoje ir tuo pačiu reikšmingai prisidės papildant studentės baigiamąjį magistrinį darbą;

2. Projekto metu bus įvertintos GKL pėdsako navike ir GBM sergančių pacientų klinikinių charakteristikų ir ligos išeities sąsajos;

3. Gauti duomenys bus viešinami konferencijose ir vėliau mokslinių publikacijų būdu. Tai suteiks studentei galimybę tobulėti ne tik metodų prasme, tačiau ir gautų tyrimo duomenų parengimo viešinimui ir pačio viešinimo prasme.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-12  ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“