I klasės medicinos prietaiso PerioHeal komercinimas

Projekto Nr. 01.2.2-MITA-K-702-09-0034

Projekto pavadinimas: I klasės medicinos prietaiso PerioHeal komercinimas

Projekto trukmė: 2020-12-01 – 2021-12-01

Bendra projekto vertė: 99 809,12 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneriai: UAB „RamaZottius Lab“

 

Santrauka: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas kartu su partneriais išvystė inovatyvią hidrogelių technologiją. Projekto metu, panaudojant šią technologiją, bus vykdoma I klasės medicinos prietaiso PerioHeal pirmosios bandomosios versijos gamyba ir testavimas, antrosios bandomosios prietaiso versijos gamyba ir validavimas, prietaiso notifikavimo ir sertifikavimo veiklos. Įgyvendinus šias veiklas, bus sukurtas ir rinkai pristatytas I klasės medicinos prietaisas PerioHeal su natūraliomis biologiškai aktyviomis medžiagomis, selektyviai veikiančiomis burnos gleivinių patogeninius mikroorganizmus bei tausojančiomis simbiontų gyvybingumą.

Siekiami rodikliai: Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius – 1 įmonė; Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius – 1 įmonė; Įgyvendinti MTEP projektai –  1.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“.