IL-33 ir IL-17 vaidmuo alerginių kvėpavimo takų ligų metu

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-22-0194

Projekto pavadinimas: IL-33 ir IL-17 vaidmuo alerginių kvėpavimo takų ligų metu

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. dr. Brigita Šitkauskienė

Bendra projekto vertė: 2 988,15 Eur

 

 

Santrauka: Projekto tikslas – ištirti IL-33, IL-17 ir receptoriaus ST2 kiekį pacientų, sergančių lėtinėmis alerginėmis kvėpavimo takų ligomis, sukeltomis namų dulkių erkių alergeno, kraujo serume palyginant su sveikais asmenimis bei įvertinti šių žymenų ryšį su ligos sunkumu ir gyvenimo kokybe.

Alerginės kvėpavimo takų ligos yra dažnos visame pasaulyje ir jų paplitimas nuolat didėja. Klinikinėje praktikoje dažnai stebima skirtinga šių ligų eiga, sunkumas, dominuojantys simptomai, atsakas į gydymą. Gilėjanti imuninių mechanizmų samprata, nuolat atrandami nauji imuniniai žymenys formuojama ligos endotipų sampratą. Tai sukuria personalizuotos medicinos poreikį lėtinių alerginių kvėpavimo takų ligų gydyme. Neseniai mokslinėje literatūroje aprašyti nauji citokinai – IL-17 ir IL-33, veikiantis per ST2 receptorius, kurie galimai svarbūs šių ligų išsivystyme. Šio tyrimo tikslas yra ištirti IL-33, IL-17 ir receptoriaus ST2 kiekį pacientų, sergančių lėtinėmis alerginėmis kvėpavimo takų ligomis, sukeltomis namų dulkių erkių alergeno, kraujo serume palyginant su sveikais asmenimis bei įvertinti šių žymenų ryšį su ligos sunkumu ir gyvenimo kokybe.

Siekiamas rezultatas:  planuojamas tyrimas pagilins žinias apie lėtinių alerginių kvėpavimo takų ligų, sukeltų namų dulkių erkių alergeno, patogenezę ir prisidėtų prie fenotipų ir endotipų indentifikavimo, kurie svarbūs ligos prognozės nustatymui bei gydymo parinkimui.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“