Įvairių insulino molekulių poveikis gliukozės receptoriaus GLUT 4 raiškai ir aktyvumui žmogaus raumenų ląstelėse

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-22-0049

Projekto pavadinimas: Įvairių insulino molekulių poveikis gliukozės receptoriaus GLUT 4 raiškai ir aktyvumui žmogaus raumenų ląstelėse

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Džilda Veličkienė

Bendra projekto vertė: 2 921,44 Eur

 

Santrauka: Projekto tikslas – palyginti skirtingos kilmės insulinų (žmogaus ir insulinų analogų) poveikį žmogaus raumeninių ląstelių gliukozės receptorių (GLUT4) ekspresyvumui bei aktyvumui.

Tyrimui bus naudojama komercinė  žmogaus raumeninių ląstelių linija LHCN-M2.  Ląstelių mioblastai bus auginami, dauginami ir diferencijuojami iki miovamzdelių. Diferencijuotų raumeninių ląstelių monosluoksniai bus veikiami dviejų rūšių insulinais: insulino analogais ir natūraliu žmogaus insulinu. Eksperimentų metu bus tikrinamas bei lyginamas insulinų poveikis miovamzdeliams. Tai bus įgyvendinama dvejopai: bioiliuminiscencijos metodu matuojant gliukozės paėmimą gebą bei vertinant receptoriaus GLUT-4 raišką ELISA imunofermentiniu metodu. Sumažėjusi GLUT-4 ekspresija ir mažesnis gliukozės pasisavinimas nurodys didesnį AI.

Siekiamas rezultatas:  numatoma, jog įgyvendinus šį projektą, bus gauti nauji duomenys ir bus netiesiogiai atsakyta, į praktikos gydytojui svarbų klausimą, ar skirtingi insulinai gali skirtingai veikti AI vystymąsi ir 2 tipo CD patogenezę. Tikimasi, kad tyrimo rezultatai leis parengti bent vieną publikaciją su citavimo koeficientu. Be to, tyrime dalyvausianti studentė įsisavins tyrimo metodikas, įgaus naujų gebėjimų dirbti su ląstelių kultūromis, išmoks auginti ir tyrimui paruošti ląsteles, atlikti tyrimus Elisa ir  bioiliuminiscencijos metodu, išmoks vertinti ir analizuoti tyrimų rezultatus, rengti publikacijas.plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant mokslinių tyrimų inovacijų raidą eksperimentinės funkcionaliojo maisto technologijų plėtros praturtintos eubiotinės vertės daugiafunkcių produktų kūrimo srityje.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“