Kamieninių ląstelių egzosomų reikšmė hipoksijos veikiamų kardiomiocitų energetiniam metabolizmui

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-712-25-0223

Projekto pavadinimas: Kamieninių ląstelių egzosomų reikšmė hipoksijos veikiamų kardiomiocitų energetiniam metabolizmui

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-09-02 iki 2022-03-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. Aistė Jekabsonė

Bendra projekto vertė: 2 655,26 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

 

Santrauka: Širdies ir kraujagyslių ligos yra pirmaujanti mirties preižastis pasaulyje. Kardiomiocitai žūsta ir širdies veikla sutrinka dėl išemijos sukeliamos mitochondrijų pažaidos, ir kol kas dar nėra sukurta nuo šios pažaidos apsauganti ar jos padarinius pašalinanti gydymo strategija. Nesenai atlikti tyrimai rodo, kad kamieninių ląstelių egzosomos gali apsaugoti kardiomiocitus nuo išemijos sukeliamos pažaidos, tačiau šio apsauginio poveikio mechanizmas ir mitochondrijų reikšmė jame nėra gerai ištirti.

Siekiamas rezultatas:  Šio darbo tikslas yra išaiškinti kamieninių ląstelių egzosomų poveikį išemijos pažeistų kardiomiocitų gyvybingumui ir jų mitochondrijų funkcionalumui.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-12  ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“