KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto pastato atitvarų rekonstrukcija ir inžinerinių sistemų modernizacija

< Grįžti

Projekto pavadinimas: KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto pastato atitvarų rekonstrukcija ir inžinerinių sistemų modernizacija

Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Aplinka ir darnus vystymasis

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-03-V-01-038

Projekto trukmė: 2008-10-27 / 2012-03-30

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė: 1 177 824,26 Eur

Santrauka:  KMU PRI yra valstybės biudžetinė įstaiga Palangoje, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas; čia vykdomi moksliniai tyrimai širdies ligų ir psichologinių faktorių, įtakojančių sergamumą širdies ligomis bei gyvenimo kokybe, srityse. Veikla vykdoma pastate, pastatytame 1976 metais, kurio plotas – 2.854,89 kv. m. Institutas vykdydamas savo veiklą susiduria su energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo problemomis, nes pastatas yra senas. Išlaidos šildymui ir šiltam vandeniui ruošti 2007 metais sudarė 28614,46 Eur. Šilumos energija į pastatą tiekiama iš katilinės, esančios instituto balanse. Katilinė naudojama nuo 2001-07-11, joje sumontuoti du dujiniai katilai , kurių galia 450 kW. Energijos vartojimo audito duomenimis, faktiniai ir norminiai šilumos nuostoliai atitvarose yra lygūs atitinkamai 425,57 ir 500,39 MWh. Projekte numatytos veiklos: Energetinio audito parengimas (įvykdyta), techninės dokumentacijos parengimas, išorinių atitvarų renovacija. Šie darbai sumažins šilumos energijos nuostolius pastatuose: norminiai sutaupymai per metus – 292,66 MWh. Projektas svarbus ir ypatingas tuo, jog bus kompleksiškai sutvarkytas stambus mokslinių tyrimų centras, kuriame teikiamos ir mokslu grįstos paslaugos vartotojams. Labai svarbu ir tai, jog dalis parengiamųjų darbų (įskaitant ir pirkimų dokumentaciją statybos darbams) jau yra atlikti, taip pagreitinant galutinių rezultatų gavimą, sumažinant projektų vykdymo riziką.