Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I-II pakopų studentų tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje (ES, ELPA ir NATOšalyse) reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijosemodelio sukūrimas

< Grįžti

Projekto pavadinimas:  Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I-II pakopų studentų tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje (ES, ELPA ir NATOšalyse) reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijosemodelio sukūrimas

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Mokymasis visą gyvenimą

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra

Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-003

Projekto trukmė: 2010-11-30 / 2012-11-30

Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneris: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Klaipėdos universitetas, LCC tarptautinis universitetas, Lietuvos kūno kultūros akademija, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Socialinių mokslų kolegija, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Bendra projekto vertė: 579 240,04 Eur

Santrauka: Remiantis oficialia Europos Sąjungos ir Lietuvos statistika, Lietuvoje yra nepakankamas aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinis akademinis mobilumas dėl skirtingų šios veiklos infrastruktūrų išvystymo lygio, naudojamų skirtingų metodų bei informacijos stokos. Problema bus išspręsta sukuriant modelį Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių vystymui, sukuriant modelio įgyvendinimui reikalingą aplinką. Modelis bus pagrįstas bendradarbiavimu su studijų ir mokslo institucijomis, verslo įmonėmis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. Projekto tikslas: sukurti efektyviai veikiantį Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių modelį. Įgyvendinant projektą numatoma: sukurti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių modelį; parengti aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių įgyvendinimo modelio aprašą bei tarptautinių praktikų/stažuočių įgyvendinimo vadovą; sukurti aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių internetinį tinklapį ir suformuoti duomenų bazes; įsteigti bendradarbiaujančių aukštųjų mokyklų tinklą (konsorciumą) socialinių mokslų srities (švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje), humanitarinių mokslų srities (istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės teologijos studijų kryptyje), technologijos mokslų, menų, žemės ūkio ir veterinarijos studijų krypčių tarptautinių praktikų/stažuočių koordinavimui; atlikti bandomąjį modelio įgyvendinimą ir vertinimą.