Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos modernizavimas, siekiant veiklos efektyvumo didinimo (LSMU-GYM)

< Grįžti

Projekto Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-03-0016

Projekto pavadinimas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos modernizavimas, siekiant veiklos efektyvumo didinimo (LSMU-GYM)

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-10-31 iki 2021-08-31

Bendra projekto vertė: 362 310,00 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Santrauka: Pagrindinė projektu sprendžiama problema – nepakankami moksleivių gebėjimai ir kompetencijos įgyti tikslinių turinio žinių bei gebėti jas efektyviai pritaikyti praktikoje, kurių įgijimą riboja mokymo(-si) aplinkos (infrastruktūros) trūkumas bei jos neatitikimas šiuolaikinėms technologinėms galimybėms. Projekto tikslas – užtikrinti LSMU gimnazijos teikiamų mokymo(si) paslaugų kokybę bei sudaryti sąlygas moksleiviams įgyti kokybišką išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinį technologinį ir informacinį lygmenį. Projekto veiklos – (1.1.1.) LSMU gimnazijos aplinkos modernizavimas, įsigijant tikslinę edukacinę įrangą (adresu Seredžiaus g. 4, Kaunas); (1.1.2.) LSMU gimnazijos aplinkos modernizavimas, įsigijant baldus (adresu Seredžiaus g. 4, Kaunas).

Siekiamas rezultatas: Planuojami rodikliai: investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 597; pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos – 1.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“.