Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kaune, Tilžės g. 18, šilumos ūkio renovavimas

< Grįžti

Projekto pavadinimas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kaune, Tilžės g. 18, šilumos ūkio renovavimas

Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Aplinka ir darnus vystymasis

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-03-V-04-062

Projekto trukmė: 2010-08-01 / 2012-10-31

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Bendra projekto vertė: 405 468,03 Eur

Santrauka: Planuojami renovuoti LVA pastatai pastatyti 1930 (Centriniai rūmai),1938 (Stambių gyvulių klinika ir Ūkio tarnybos pastatas), 1978 (Vivariumas), 1979 (Sporto rūmai) metais pagal tuo metu galiojusius reikalavimus. Per paskutinius keletą metų pastatuose buvo pakeista dalis senų langų, renovuoti visi šilumos punktai. Tačiau net atlikus pastatų dalinę renovaciją, patalpoms ir vandeniui šildyti sunaudojama daug energijos: šilumos energijos sąnaudos viešojo naudojimo paskirties pastato patalpų šildymui norminiais metais buvo: 1654,22 MWh. Projekte numatytos veiklos: Energijos vartojimo audito parengimas (įvykdyta), 5 pastatų šildymo sistemų renovacijos ir 3 pastatų rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimo darbų projektavimas, renovacijos ir įrengimo darbai. Šie darbai sumažins šilumos energijos nuostolius renovuojamuose pastatuose: norminiai sutaupymai per metus –76,88 MWh. Projektas svarbus ir ypatingas tuo, jog mažoje teritorijoje išsidėstę LVA pastatai vienas po kito renovuojami jau keletą metų, taip kompleksiškai mažinant stambaus viešųjų pastatų komplekso šilumos energijos vartojimą. Labai svarbu ir tai, jog šiuo metu vykdomas kitų LVA pastatų analogiška renovacija, taip žymiai sumažinama šio projekto vykdymo rizika.