Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos pagrindai: studijų infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas; MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas

< Grįžti

Projekto pavadinimas: Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos pagrindai: studijų infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas; MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas

Veiksmų programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas

Projekto kodas: VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-006

Projekto trukmė: 2010-01-01 / 2015-06-30

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Projekto partneris: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos, Kauno technologijos universitetas, Valstybės mokslo institutas, Inovatyvios medicinos centras, Vilniaus universitetas

Bendra projekto vertė: 4 723 702,50 Eur

Santrauka: Įgyvendinant projektą, bus atnaujinta ir išplėtota medicinos mokslų ir studijų infrastruktūra, skirta mokslo ir studijų veiklai, pirmiausia kardiologijos, neuromokslų, virškinimo sistemos ligų, inovatyvių medicinos technologijų, genomikos, fenomikos ir kt. susijusiems moksliniams tyrimams ir eksperimentinės (technologinės) plėtros darbams vykdyti; įsigyta MTEP veikloms naudojama įranga, atnaujintos laboratorijos.