Naujų žarnyno mikrobiotos modifikavimo metodų sukūrimas

Projekto Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02-0013

Projekto pavadinimas: Naujų žarnyno mikrobiotos modifikavimo metodų sukūrimas

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018 06 01 iki 2021 11 30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. dr. Laimas Virginijus Jonaitis

Bendra projekto vertė:  840 137,44Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

Santrauka: Projekto tikslas – Kompetencijos centro mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymas, kuriant ir išbandant naujus molekulinėmis technologijomis paremtus personalizuotus metodus, skirtus žarnyno mikrobiotos modifikavimui.

Žarnyno mikrobiomo tyrimai yra viena inovatyviausių ir aktualiausių sveikatos technologijų ir biotechnologijų tyrimų krypčių. Žmogaus mikrobiomo pakitimai yra siejami su įvairių ligų išsivystymu, o kuriamos mikrobiomo modifikavimo technologijos suteikia naujas galimybes ligų

profilaktikai ir gydymui. Šiuo metu taikomos žarnyno mikrobiotos modifikavimo metodikos nėra personalizuotos, nežinomos ilgalaikis jų

saugumas, o atlikimui taikomi invaziniai metodai.

Siekiamas rezultatas: Projekto metu bus siekiama vykdyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kompetencijos centro mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas, kuriant ir išbandant naujas žarnyno mikrobiotos modifikavimo metodikas, kurios bus patentuojamos. Projekto metu sukurtos naujos neinvazinės molekulinėmis technologijomis paremtos personalizuotos žarnyno mikrobiotos modifikavimo metodikos didins tyrime dalyvaujančių tyrėjų mokslinę kompetenciją, tarptautinį konkurencingumą ir sudarys sąlygas glaudesniam verslo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimui.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 veiklą „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.