NRP1 geno raiškos nuslopinimas glioblastomos U87 ląstelėse panaudojant smeigtuko formos RNR (shRNR) technologiją

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-712-24-0033

Projekto pavadinimas: NRP1 geno raiškos nuslopinimas glioblastomos U87 ląstelėse panaudojant smeigtuko formos RNR (shRNR) technologiją

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-07-07 iki 2021-08-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas:  dr. Arūnas Kazlauskas

Bendra projekto vertė: 1 770,14 Eur

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 

Santrauka: 3-čios klasė sekretuojamų semaforinų (Sema3) ir kraujagyslių endotelio augimo faktoriaus (VEGF) funkcinė sąveika atlieka svarbų vaidmenį reguliuojant naviko angiogenezės procesą bei sąlygojant vėžinių ląstelių gyvybingumą, invazyvumą ir jų atsparumą terapijai. Sema3 ir VEGF reguliuojamų signalinių kelių sankirtoje yra membraninio receptoriaus tipo molekulės – neuropilinai, kurių svarba kancerogenezei skirtingo tipo vėžiniuose susirgimuose nustatyta daugybėje studijų, tačiau jų biologiniai veikimo mechanizmai iki šiol nėra gerai ištirti. LSMU Neuromokslų instituto Molekulinės neuroonkologijos laboratorijoje atliekamais moksliniais tyrimais siekiama nustatyti neuropilino-1 (Nrp1) vaidmenį glioblastomos U87 ląstelių migravimui, invazyvumui, sferoidų bei kolonijų formavimuisi. Šiems eksperimentams numatyta sukurti stabilią U87 ląstelių liniją, kurioje NRP1 geno raiška būtų ženkliai nuslopinta. Vasaros praktikos metu studentas sukonstruos tris skirtingas shRNR molekules prieš žmogaus NRP1 koduojančius vektorius. Individualių shRNR efektyvumas slopinant NRP1 U87 ląstelėse bus tikrinamas Western blot ir kiekybinės PGR metodais. Didžiausiu efektyvumu pasižymėjusią shRNR koduojantis vektorius bus toliau naudojamas kuriant shRNR prieš NRP1 nuolatos sintetinančią stabilią U87 ląstelių liniją.

Siekiamas rezultatas:  Tikimasi, jog studentas vasaros praktikos metu įgys naujos patirties genų inžinerijos ir genų raiškos ląstelių kultūroje tyrimo metoduose, tuo būdu, ES struktūrinių fondų lėšos prisidės prie studento mokslinės kompetencijos ugdymo gilinant teorines bei praktines žinias genų raiškos moduliavimo eukariotinėse ląstelėse srityje bei sustiprins ir ženkliai praturtins studento baigiamąjį darbą.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-12  ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“