Nuotolinis mokymasis universitete karantino metu: studentų tarpusavio santykiai ir motyvacija

< Grįžti

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-712-25-0079

Projekto pavadinimas: Nuotolinis mokymasis universitete karantino metu: studentų tarpusavio santykiai ir motyvacija

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-09-02 iki 2022-03-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. dr. Kastytis Šmigelskas

Bendra projekto vertė: 1 785,57 Eur

 

 

Santrauka: 2020 m. pavasarį Lietuvoje prasidėjus COVID-19 pandemijai, pastangos suvaldyti pandemiją paskatino neplanuotą universitetų uždarymą ne tik Lietuvoje, bet ir daugiau nei 100 pasaulio šalių. O tai sukėlė daug įvairių padarinių ir iškėlė dar daugiau įvairių švietimo spragų. Manoma, kad dėl šių priežasčių pasikeitė studentų tarpusavio santykiai bei motyvacija mokytis, todėl šiame kontekste aktuali šių aspektų analizė. Šiuo projektu siekiama išnagrinėti studentų nuotolinio mokymosi universitete karantino metu poveikį tarpusavio santykiams ir motyvacijai. Projekto tikslui įgyvendinti bus pasitelkiamas mišrus tyrimo dizainas. Projekto metu studentė atliks apklausą, kuria sieks ištirti studentų tarpusavio santykius ir jų mokymosi motyvaciją bei atliks interviu su studentais, kurie papildys apklausos metu gautą informaciją ir atskleis studentų patirtis mokantis nuotoliniu būdu universitete. Mokslinio tyrimo metu gauti duomenys bus interpretuojami kitų atliktų mokslinių tyrimų kontekste ir padarytos moksliškai pagrįstos išvados. Atlikdama šį mokslinį darbą, tyrėja įgaus reikalingų praktinių įgūdžių reikalingų mokslinėms tezėms ir straipsniui parašyti.

Siekiamas rezultatas:  Numatomi šio projekto rezultatai – atskleistas nuotolinio mokymosi karantino metu poveikis studentų tarpusavio santykiams ir jų mokymosi motyvacijai.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-12  ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą ,,Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“